Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:1845

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
21-05-2014
Datum publicatie
21-05-2014
Zaaknummer
201309082/1/A4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 31 mei 2013 heeft het college zijn beslissing om op 28 mei 2013 spoedeisende bestuursdwang jegens [appellante] toe te passen wegens het door haar in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag (hierna: de Afvalstoffenverordening) aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat van de kosten van de toepassing van bestuursdwang een bedrag van € 119,00 voor rekening van [appellante] komt.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Wet milieubeheer
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAF 2014/467 met annotatie van mr. M.A. Toepoel
JOM 2015/121
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201309082/1/A4.

Datum uitspraak: 21 mei 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante], wonend te Den Haag,

appellante,

en

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 31 mei 2013 heeft het college zijn beslissing om op 28 mei 2013 spoedeisende bestuursdwang jegens [appellante] toe te passen wegens het door haar in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag (hierna: de Afvalstoffenverordening) aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat van de kosten van de toepassing van bestuursdwang een bedrag van € 119,00 voor rekening van [appellante] komt.

Bij besluit van 4 september 2013 heeft het college het door [appellante] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft [appellante] beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 25 april 2014, waar het college, vertegenwoordigd door mr. S. Gonzalez van Dijk, is verschenen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening kan het college aanwijzen via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Ingevolge artikel 9, eerste lid, is het de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid, een inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via de betreffende inzamelvoorziening.

2. De toepassing van spoedeisende bestuursdwang heeft bestaan uit het verwijderen van een huisvuilzak die op 28 mei 2013 naast een ondergrondse restafvalcontainer (hierna: ORAC), op de Schalk Burgerstraat ter hoogte van nummer 7 is aangetroffen. Deze straat is gelegen in een gebied waar ter inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebruik moet worden gemaakt van een ORAC. Omdat in de huisvuilzak een stuk met daarop de naam- en adresgegevens van [appellante] is aangetroffen, stelt het college zich op het standpunt dat de huisvuilzak van haar afkomstig is en dat zij, nu niet is gebleken dat zij niet degene is geweest die het te handhaven voorschrift heeft geschonden, deze in strijd met artikel 9, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening ter inzameling heeft aangeboden.

3. [appellante] betoogt dat haar niet verweten kan worden dat zij de huisvuilzak verkeerd ter inzameling heeft aangeboden. Zij stelt dat zij de huisvuilzak niet in de ORAC kon plaatsen, aangezien deze vol was. [appellante] stelt zich op het standpunt dat de gemeente ervoor dient te zorgen dat de ORAC tijdig wordt geleegd, daar zij daartoe belasting betaalt. Voorts wijst zij erop dat de winkeliers van de nabijgelegen winkels hun bedrijfsafval ten onrechte in de ORAC deponeren, hetgeen ertoe leidt dat er niet genoeg ruimte is in de ORAC voor het particuliere huisafval.

3.1. Vaststaat dat de huisvuilzak van [appellante] afkomstig is en dat zij deze huisvuilzak niet op juiste wijze ter inzameling heeft aangeboden. Het enkele feit dat de ORAC vol is, doet niet af aan de verplichting van [appellante] de huisvuilzak op juiste wijze ter inzameling aan te bieden. Bovendien staat op de ORAC vermeld dat indien de ORAC vol is, de gemeente hiervan op de hoogte dient te worden gesteld en dat het verboden is huisvuilzakken naast de ORAC te plaatsen. Ook de stellingen van [appellante] dat de gemeente ervoor dient te zorgen dat de ORAC nooit vol is, aangezien zij daar belasting voor betaalt en de ORAC ten onrechte door winkeliers wordt gebruikt, wat daar overigens ook van zij, leiden er niet toe dat [appellante] de huisvuilzak op een verkeerde manier ter inzameling mocht aanbieden.

Het betoog faalt.

4. Het beroep is ongegrond.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. S.F.M. Wortmann, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. J.A.A. van Roessel, ambtenaar van staat.

w.g. Wortmann w.g. Van Roessel

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 21 mei 2014

457-811.