Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:1448

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
23-04-2014
Datum publicatie
23-04-2014
Zaaknummer
201307103/1/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 18 juni 2013 heeft het college het wijzigingsplan "Wijzigingsplan [locatie], Heukelom" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ABkort 2014/187
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307103/1/R3.

Datum uitspraak: 23 april 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te 's-Graveland, gemeente Wijdemeren,

appellante,

en

het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 18 juni 2013 heeft het college het wijzigingsplan "Wijzigingsplan [locatie], Heukelom" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft de vereniging beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De vereniging en [derde-belanghebbende] hebben nadere stukken ingediend.

Ingevolge artikel 8:57, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) heeft de Afdeling, na daartoe van partijen verkregen toestemming, bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft.

Overwegingen

1. Het wijzigingsplan is gebaseerd op artikel 3.7.6 van de planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied" en voorziet in een vergroting van het agrarisch bouwvlak op het perceel [locatie] te Heukelom. Het perceel heeft in dat bestemmingsplan de bestemming "Agrarisch", de aanduidingen "bouwvlak" en "reconstructiewetzone - verwevingsgebied 1" en de functieaanduiding "intensieve veehouderij".

1.1. Bij uitspraak van 14 augustus 2013, in zaak nr. 201109895/1/R3, heeft de Afdeling het bestemmingsplan "Buitengebied" vernietigd, onder meer voor zover het betreft de plandelen met de bestemming "Agrarisch" ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" en artikel 3.7.6 van de planregels.

1.2. Gelet op het voorgaande heeft het bestemmingsplan "Buitengebied", voor zover het gaat om het plangebied van het wijzigingsplan, geen rechtskracht meer.

Ingevolge artikel 3.6, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) maakt een wijzigingsplan deel uit van het bestemmingsplan waarop het is gebaseerd. De Afdeling overweegt dat hieruit volgt dat indien een bestemmingsplan waarop een wijzigingsplan is gebaseerd door een uitspraak van de Afdeling geen rechtskracht meer heeft, omdat het geheel of gedeeltelijk is vernietigd en dit de wijzigingsbevoegdheid raakt, het wijzigingsplan reeds daarom dient te worden vernietigd. In dit verband wijst zij op haar uitspraak van 19 december 2012, in zaak nr. 201112559/1/R3. Voormelde situatie doet zich hier voor nu het wijzigingsplan is gebaseerd op een wijzigingsbevoegdheid die hoort bij de bestemming "Agrarisch" voor gebieden met de aanduiding "intensieve veehouderij" en "reconstructiewetzone - verwevingsgebied 1" en de plandelen met deze bestemming, alsook de planregel waarin de wijzigingsbevoegdheid zelf is neergelegd, bij de hiervoor onder 1.1 genoemde uitspraak van 14 augustus 2013 zijn vernietigd.

1.3. Gelet op het vorenstaande is het wijzigingsplan in strijd met artikel 3.6, derde lid, van de Wro. Het beroep is gegrond. Het wijzigingsplan dient te worden vernietigd wegens strijd met voornoemde bepaling.

1.4. Met betrekking tot het betoog van Van de Wouw dat het beroep van de vereniging afstuit op het relativiteitsvereiste zoals bedoeld in artikel 8:69a van de Awb, overweegt de Afdeling dat de hiervoor weergegeven, uit artikel 3.6, derde lid, van de Wro afgeleide bevoegdheidsregel mede strekt tot bescherming van de belangen van de appellant die zich tegen de bij het wijzigingsplan mogelijk gemaakte ontwikkeling keert.

1.5. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk van 18 juni 2013 tot vaststelling van het wijzigingsplan "Wijzigingsplan [locatie], Heukelom";

III. gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk aan de vereniging Vereniging Natuurmonumenten het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. M.A.A. Mondt-Schouten en mr. B.J. van Ettekoven, leden, in tegenwoordigheid van mr. N.T. Zijlstra, ambtenaar van staat.

w.g. Polak w.g. Zijlstra

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 23 april 2014

240.