Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:1447

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
23-04-2014
Datum publicatie
23-04-2014
Zaaknummer
201302619/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Born - Buchten - Holtum" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201302619/2/R1.

Datum uitspraak: 23 april 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Born, gemeente Sittard-Geleen,

appellant,

en

de raad van de gemeente Sittard-Geleen,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 19 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Born - Buchten - Holtum" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] heeft nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 augustus 2013, waar [appellant], bijgestaan door mr. Ph.W.A.M. van Roy, advocaat te Beek, en de raad, vertegenwoordigd door drs. R.W.H. Brouns, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij tussenuitspraak van 11 september 2013, nr. 201302619/1/R1 heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen zestien weken na verzending van deze tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van 19 december 2012 te herstellen.

Bij beschikking van 24 december 2013 heeft de Afdeling deze termijn verlengd tot 22 weken na 11 september 2013.

Bij besluit van 30 januari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Born - Buchten - Holtum" gewijzigd vastgesteld.

[appellant] is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over het besluit van 30 januari 2014 naar voren te brengen. Hij heeft bij brief van 18 maart 2014 zijn zienswijze naar voren gebracht.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft. Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak overwogen dat het beroep tegen het besluit van 19 december 2012 niet-ontvankelijk zal worden verklaard voor zover dat is gericht tegen het bouwvlak voor het perceel [locatie] te Born (hierna: het perceel). Het beroep tegen het besluit van 19 december 2012 is derhalve in zoverre niet-ontvankelijk.

2. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak voorts overwogen dat het besluit van 19 december 2012, voor zover het betreft de aanduidingen "maximum bouwhoogte (m) =5" en "maximum goothoogte (m) =5" voor het perceel, is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Gelet hierop is het beroep tegen het besluit van 19 december 2012 voor het overige gegrond. Dat besluit dient in zoverre te worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

3. Bij besluit van 30 januari 2014 heeft raad, gevolg gevend aan de tussenuitspraak, de aanduidingen "maximum bouwhoogte (m) =7" en "maximum goothoogte (m) =7" toegekend aan het perceel.

4. De Afdeling stelt vast dat het besluit van 30 januari 2014 geheel tegemoet komt aan het beroep, voor zover dat ontvankelijk is, nu [appellant] blijkens zijn beroepschrift een bouw- en goothoogte van 7 m voor het perceel wenst. [appellant] heeft derhalve geen belang bij beoordeling van het besluit van 30 januari 2014, zodat daartegen geen beroep van rechtswege als bedoeld in artikel 6:19 van de Awb is ontstaan waarop nog dient te worden beslist.

5. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep niet-ontvankelijk voor zover het is gericht tegen het bouwvlak voor het perceel [locatie] te Born;

II. verklaart het beroep voor het overige gegrond;

III. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Sittard-Geleen van 19 december 2012 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Born - Buchten - Holtum", voor zover het betreft de aanduidingen "maximum bouwhoogte (m) =5" en "maximum goothoogte (m) =5" voor het perceel [locatie] te Born;

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Sittard-Geleen tot vergoeding van bij [appellant] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 974,00 (zegge: negenhonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

V. gelast dat de raad van de gemeente Sittard-Geleen aan [appellant] het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 160,00 (zegge: honderdzestig euro) vergoedt;

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.L. van Driel Kluit, ambtenaar van staat.

w.g. Van Buuren w.g. Van Driel Kluit

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 23 april 2014

703.