Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:BZ9023

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
26-04-2013
Datum publicatie
01-05-2013
Zaaknummer
201302572/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 28 januari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Ledeacker, Den Dries" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201302572/2/R3.

Datum uitspraak: 26 april 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te Ledeacker, gemeente Sint Anthonis,

en

de raad van de gemeente Sint Anthonis,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 28 januari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Ledeacker, Den Dries" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoeker] beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 18 april 2013, waar de raad, vertegenwoordigd door G.H.J. Kusters, werkzaam bij de gemeente, is verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan voorziet door middel van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 1" en de daarbij behorende wijzigingsbevoegdheid in een wijziging van de bestemming "Verkeer" naar de bestemming "Wonen -

Den Dries" en maakt, na wijziging, woningen mogelijk tegenover de woning van [verzoeker].

3. [verzoeker] richt zich tegen de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 1" en artikel 13, lid 13.2, onder 13.2.1, van de planregels. Hij betoogt dat zijn belangen ernstig worden geschaad indien vlakbij zijn perceel woningen zullen worden gebouwd. [verzoeker] vreest dat op korte termijn een wijzigingsplan zal worden vastgesteld ten behoeve van deze woningen.

4. Ingevolge artikel 13, lid 13.2, onder 13.2.1, van de planregels kan het college van burgemeester en wethouders de gronden ter plaatse van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 1" wijzigen naar de bestemming "Groen" en/of "Tuin" en/of "Verkeer" en/of "Wonen - Den Dries" ten behoeve van een andere stedenbouwkundige opzet met een andere verkaveling tot maximaal 13 woningen, met inachtneming van de voorwaarden genoemd in lid 13.3.

5. De door [verzoeker] gevreesde woningbouw is pas mogelijk na wijziging van het plan. Niet is gebleken dat hiertoe de procedure is aangevangen en de raad heeft ter zitting verklaard dat niet te verwachten is dat op korte termijn gebruik zal worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid. De voorzitter is derhalve van oordeel dat er geen spoedeisend belang aanwezig is, aangezien pas na de vaststelling van een wijzigingsplan, waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, onomkeerbare gevolgen kunnen ontstaan.

6. Gelet op het voorgaande ziet de voorzitter geen aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening in te willigen

7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R. Kegge, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Kegge

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 26 april 2013

459-662.