Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:BZ8378

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
16-04-2013
Datum publicatie
24-04-2013
Zaaknummer
201300745/2/R6
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 20 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Verbindingsweg Dodewaard" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Omgevingsvergunning in de praktijk 2013/6733
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201300745/2/R6.

Datum uitspraak: 16 april 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers], wonend te [woonplaats], gemeente Neder-Betuwe,

en

de raad van de gemeente Neder-Betuwe,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 20 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Verbindingsweg Dodewaard" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoeker] beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 15 april 2013.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan ziet op het mogelijk maken van de verbindingsweg tussen de Matensestraat en de Waalbanddijk, ten westen van de kern van Dodewaard.

3. [verzoeker] richt zich tegen de verbindingsweg en de bijbehorende rotonde nabij zijn woning en boomkwekerij aan de [locatie], te [plaats]. Hij betoogt dat de rotonde dicht bij de inrit van zijn bedrijf een verkeersonveilige situatie veroorzaakt. Daarnaast vreest hij voor licht- en geluidhinder. Voorts betoogt hij dat hij als gevolg van het plan minder grond ter beschikking heeft voor de boomkwekerij omdat de aanleg van de rotonde deels op zijn gronden plaatsvindt en omdat het karakter van de greppelsloot langs de boomkwekerij verandert, waardoor een bredere onderhouds- en spuitzone langs de sloot moet worden aangehouden dan nu het geval is.

4. De raad heeft aangegeven dat de werkzaamheden voor de aanleg van de weg zullen plaatsvinden nadat uitspraak is gedaan in de bodemzaak. De raad stelt dat het starten met de werkzaamheden overigens ook onmogelijk is omdat de benodigde gronden deels nog in eigendom zijn bij [verzoeker].

5. Gelet hierop gaat de voorzitter er van uit dat geen activiteiten zullen worden verricht die tot een onomkeerbare situatie binnen het plangebied zullen leiden voordat de Afdeling uitspraak zal hebben gedaan in de bodemzaak. Onder deze omstandigheden is de voorzitter van oordeel dat [verzoeker] geen spoedeisend belang heeft bij het treffen van een voorlopige voorziening.

6. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. N.S.J. Koeman, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. T.L.J. Drouen, ambtenaar van staat.

w.g. Koeman w.g. Drouen

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 16 april 2013

375-725.