Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:2647

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-12-2013
Datum publicatie
24-12-2013
Zaaknummer
201306713/1/V6
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2013:4446, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 juli 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek van [appellant] om aan hem het Nederlanderschap te verlenen, afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201306713/1/V6.

Datum uitspraak: 24 december 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te Vianen,

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, van 11 juni 2013 in zaak nr. 12/4205 in het geding tussen:

[appellant]

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Procesverloop

Bij besluit van 27 juli 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek van [appellant] om aan hem het Nederlanderschap te verlenen, afgewezen.

Bij besluit van 11 september 2012 heeft de minister het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 11 juni 2013 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.

De staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 december 2013, waar de staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. M.M. van Asperen, advocaat te Den Haag, is verschenen.

Overwegingen

1. Onder de staatssecretaris wordt tevens verstaan: diens rechtsvoorganger.

2. Ingevolge artikel 7:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) stelt een bestuursorgaan, voordat het op het bezwaar beslist, belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.

Ingevolge artikel 7:3, aanhef en onder b, kan van het horen van een belanghebbende worden afgezien indien het bezwaar kennelijk ongegrond is.

3. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten onrechte tot het oordeel is gekomen dat de staatssecretaris terecht met toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder b, van de Awb van het horen heeft afgezien. Hiertoe voert [appellant] aan dat de rechtbank in dit verband ten onrechte heeft overwogen dat hij zijn beroep op bewijsnood nader had moeten onderbouwen. Nu een hoorzitting in bezwaar ertoe dient om een nadere toelichting te geven, is het volgens [appellant] echter niet van belang of de bezwaargronden nader konden worden onderbouwd. Gelet op de motivering van het besluit van 27 juli 2012 kon voorts van hem niet worden verwacht om met zodanige onderbouwing te komen, aldus [appellant].

3.1. Van het horen mag slechts met toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder b, van de Awb worden afgezien, indien er op voorhand redelijkerwijs geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een andersluidend besluit.

3.2. Vóór het besluit van 27 juli 2012 heeft de staatssecretaris [appellant] bij brieven van 11 mei en 19 juni 2012 in de gelegenheid gesteld een taskera over te leggen. Gelet op het standpunt van de staatssecretaris in het besluit van 27 juli 2012 dat [appellant] geen taskera heeft overgelegd alsmede dat hij zijn beroep op bewijsnood niet met stukken heeft gestaafd, had het voor [appellant] duidelijk moeten zijn dat hij een taskera diende over te leggen dan wel dat hij zijn beroep op bewijsnood met stukken diende te staven. Aangezien [appellant] bij zijn bezwaarschrift geen taskera heeft overgelegd en zodanige staving van de gestelde bewijsnood heeft nagelaten, is de conclusie van de staatssecretaris gerechtvaardigd dat het bezwaar van [appellant] in zoverre niet kon leiden tot een andersluidend besluit. Derhalve is de rechtbank terecht tot de bestreden overweging gekomen.

Het betoog faalt.

4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.J. de Heer, ambtenaar van staat.

w.g. Parkins-de Vin w.g. De Heer

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 december 2013

636.