Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:2418

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-12-2013
Datum publicatie
11-12-2013
Zaaknummer
201307922/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 9 juli 2013 heeft het college het wijzigingsplan "[locatie] te Hoogersmilde" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307922/1/R4.

Datum uitspraak: 11 december 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Hoogersmilde, gemeente Midden-Drenthe,

en

het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 9 juli 2013 heeft het college het wijzigingsplan "[locatie] te Hoogersmilde" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 december 2013, waar [appellant], bijgestaan door [gemachtigde], en het college, vertegenwoordigd door mr. T.K. van Hoek-Postma, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [maatschap], vertegenwoordigd door [gemachtigde], gehoord.

Overwegingen

1. Aan het perceel [locatie] te Hoogersmilde is in het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Midden-Drenthe", dat door de raad op 26 januari 2012 is vastgesteld, de bestemming "Agrarisch met waarden - 1" toegekend. Met het bij het bestreden besluit vastgestelde wijzigingsplan is voor dit perceel de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - grondgebonden agrarisch bedrijf" toegevoegd. Daarmee is beoogd de nieuwvestiging van een bloemkwekerij met bedrijfsbebouwing van [maatschap] mogelijk te maken.

2. Het college betwist de ontvankelijkheid van het beroep van [appellant]. Volgens het college kan [appellant] niet als belanghebbende worden aangemerkt, omdat hij op grote afstand van het betrokken perceel woont en daarop geen zicht heeft.

3. De woning van [appellant] ligt te midden van bosschages op een afstand van ongeveer 380 m tot het perceel [locatie]. De bosschages en een op grotere afstand van de woning, in de richting van het plangebied gelegen boomsingel ontnemen in ieder geval voor een groot deel van het jaar het zicht vanuit de woning op het betrokken perceel. Mede gelet op de aard en omvang van de ruimtelijke ontwikkelingen die op het perceel [locatie] mogelijk worden gemaakt is de afstand naar het oordeel van de Afdeling te groot om een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang te kunnen aannemen.

Voorts heeft [appellant] geen feiten of omstandigheden aangevoerd in verband waarmee zou moeten worden geoordeeld dat ondanks de afstand een objectief en persoonlijk belang van hem rechtstreeks door het besluit zou worden geraakt. Een louter subjectief gevoel van betrokkenheid bij een besluit, hoe sterk dat gevoel ook is, is daarvoor niet voldoende.

De conclusie is dat [appellant] geen belanghebbende is bij het bestreden besluit als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en dat hij daartegen ingevolge artikel 8:1 van de Awb, in samenhang gelezen met artikel 8:6 van de Awb en artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb, geen beroep kan instellen.

4. Het beroep is niet-ontvankelijk.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. W.G. Timmerman, ambtenaar van staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Timmerman

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 december 2013

431.