Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:2301

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
04-12-2013
Datum publicatie
04-12-2013
Zaaknummer
201305416/1/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 24 april 2013 heeft de deelraad het bestemmingsplan "Partiële herziening Osdorperweg e.o." vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201305416/1/R1.

Datum uitspraak: 4 december 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellanten], (hierna in enkelvoud: [appellant]), wonend te Amsterdam,

en

de deelraad van het stadsdeel Nieuw-West,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 24 april 2013 heeft de deelraad het bestemmingsplan "Partiële herziening Osdorperweg e.o." vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De deelraad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 november 2013, waar [appellant a] en de deelraad, vertegenwoordigd door mr. F. van Beek, werkzaam bij het stadsdeel, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de deelraad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de deelraad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de deelraad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

2. Het plan betreft een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan "Osdorperweg e.o.", dat de deelraad op 16 februari 2010 heeft vastgesteld en dat de Afdeling bij van uitspraak 25 april 2012, zaak nr. 201004283/1/R2 (www.raadvanstate.nl), gedeeltelijk heeft vernietigd.

3. [appellant] betoogt dat aan een deel van de gronden achter het perceel aan de [locatie] ten onrechte de bestemming "Wonen" is toegekend. Volgens hem zijn de gronden in gebruik voor bedrijfsactiviteiten en dient daarom een bedrijfsbestemming aan deze gronden te worden toegekend.

4. De deelraad heeft uiteengezet dat in het onderhavige plan uitsluitend de planonderdelen zijn opgenomen ten aanzien waarvan door de Afdeling in de uitspraak van 25 april 2012 een vernietiging is uitgesproken. Daarnaast zijn in het plan kennelijke omissies hersteld. De bestemming voor de gronden achter het perceel aan de [locatie] maakt derhalve geen onderdeel uit van het onderhavige plan, aldus de raad.

5. Aan de gronden achter het perceel aan de [locatie] is in het onderhavige plan uitsluitend de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 2" toegekend.

In het bestemmingsplan "Osdorperweg e.o." is aan deze gronden de bestemming "Wonen" toegekend. Gelet op de uitspraak van 25 april 2012 is het bestemmingsplan "Osdorperweg e.o.", voor zover dat betrekking heeft op de gronden achter het perceel aan de [locatie], in stand gebleven. Nu de aan de gronden toegekende bestemming "Wonen" geen deel uitmaakt van het onderhavige reparatieplan, staat de bestemming in deze procedure niet ter beoordeling. De Afdeling ziet in het aangevoerde voorts geen aanleiding voor het oordeel dat de raad er niet in redelijkheid voor heeft kunnen kiezen uitsluitend de door de Afdeling bij uitspraak van 25 april 2012 vernietigde planonderdelen in het onderhavige reparatieplan op te nemen. Daarbij is van belang dat de raad beleidsvrijheid toekomt bij het vaststellen van de begrenzingen van het bestemmingsplan.

6. Het beroep is ongegrond.

7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. L. Brand, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Brand

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 4 december 2013

575.