Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:2189

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-11-2013
Datum publicatie
27-11-2013
Zaaknummer
201307607/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Echt Centrum" vastgesteld

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307607/2/R1.

Datum uitspraak: 18 november 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. de commanditaire vennootschap C&A Nederland C.V., gevestigd te Amsterdam, en anderen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Via Vastgoed B.V., gevestigd te Den Bosch,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Echt-Susteren,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Echt Centrum" vastgesteld

Tegen dit besluit hebben onder meer C&A Nederland C.V. en anderen en Via Vastgoed B.V. beroep ingesteld.

C&A Nederland C.V. en anderen en Via Vastgoed B.V. hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Aldi Roermond B.V. en Aldi Vastgoed B.V. hebben, daartoe in de gelegenheid gesteld, een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 29 oktober 2013, waar C&A Nederland C.V. en anderen, vertegenwoordigd door mr. W.G.B. van de Ven, advocaat te Den Bosch, Via Vastgoed B.V., vertegenwoordigd door mr. W.G.B. van de Ven, advocaat te Den Bosch, en [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door M.P.W. Brienissen-Sterkenburg en mr. M.J.H. Siega-Gulikers, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. De verzoeken van C&A Nederland C.V. en anderen en Via Vastgoed B.V. hebben allereerst betrekking op artikel 3, lid 3.1, onder b, van de planregels, voor zover ingevolge dit artikel op gronden met de bestemming "Bedrijf - Perifere Detailhandel" bestaande grootschalige detailhandelsvoorzieningen (en daarmee vergelijkbare bedrijven) zijn toegestaan. Nu het geldende bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Loop" grootschalige detailhandel niet toestaat, is het volgens hen onduidelijk welke bestaande bedrijven worden bedoeld.

2.1. Ter zitting is door de raad verklaard dat de in lid 3.1, onder b, van de planregels bedoelde bestaande grootschalige detailhandelsvoorzieningen zijn mogelijk gemaakt met vrijstellingen als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, welke vrijstellingen thans onherroepelijk zijn. Gelet hierop maakt het voorliggende plan in zoverre geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Daarnaast is volgens een verklaring ter zitting het gemeentebestuur niet bekend met concrete voornemers van ondernemers om zich ter plaatse te vestigen. Derhalve is in zoverre niet gebleken van een spoedeisend belang dat rechtvaardigt dat in afwachting van de behandeling van de beroepen een voorlopige voorziening wordt getroffen.

3. De verzoeken van C&A Nederland C.V. en anderen en Via Vastgoed B.V. hebben verder betrekking op het plandeel met de bestemming "Bedrijf - Perifere detailhandel" met de aanduiding "specifieke vorm van detailhandel - supermarkt" voor gronden gelegen aan de Palmbrugweg. Ter plaatse wordt voorzien in de vestiging van een Aldi supermarkt.

3.1. Op 15 mei 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders aan Aldi Vastgoed B.V. voor de desbetreffende gronden aan de Palmbrugweg een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een Aldi supermarkt en voor het gebruik van gronden en het gebouw in strijd met het geldende bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Loop". Niet in geschil is dat het onderhavige plan in zoverre hetzelfde mogelijk maakt als de verleende omgevingsvergunning.

Bij uitspraak van 23 augustus 2013 in zaak nrs. 13/1856 en 13/1857 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg het beroep van onder meer Via Vastgoed B.V. tegen het besluit van 15 mei 2013 niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraak van 14 november 2013 in zaak nr. 201309201/2/A1 heeft de voorzitter het verzoek om voorlopige voorziening van onder meer Via Vastgoed B.V. tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter afgewezen.

3.2. De voorzitter is van oordeel dat een spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening ontbreekt. C&A Nederland C.V. en anderen en Via Vastgoed B.V. zijn in zoverre niet gebaat bij een schorsing, nu de op 15 mei 2013 verleende omgevingsvergunning de bouw van de supermarkt op de desbetreffende gronden aan de Palmbrugweg reeds mogelijk maakt en Aldi Vastgoed B.V. van deze vergunning ook na de uitspraak van de voorzitter van 14 november 2013 gebruik mag maken.

4. Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.J.G. Driessen, ambtenaar van staat.

w.g. Drupsteen w.g. Driessen

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 november 2013

634.