Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:1983

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-11-2013
Datum publicatie
13-11-2013
Zaaknummer
201307137/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 18 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening Hexelseweg 63" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307137/2/R1.

Datum uitspraak: 8 november 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker] en anderen, allen wonend te Wierden,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Wierden,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 18 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening Hexelseweg 63" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker] en anderen beroep ingesteld.

Bij deze brief hebben [verzoeker] en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 29 oktober 2013, waar [verzoeker] en anderen, in de persoon van [persoon], en bijgestaan door ing. M.H. Middelkamp, en de raad, vertegenwoordigd door G.J. Sluiskes en M. Stevens-Welleweerd, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan is vastgesteld ter uitvoering van een tussen de gemeente en de [besloten vennootschap] gesloten Rood-voor-Rood-overeenkomst. Als compensatie voor de sloop van vrijgevallen agrarische bebouwing op de percelen Hexelseweg 67 in Wierden en Zuthemerweg 23 in Laag Zuthem, gemeente Raalte, voorziet het plan in de bestemming "Wonen" voor gronden op het perceel Hexelseweg 63.

3. De raad heeft ter zitting verklaard dat door [besloten vennootschap] geen aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op het perceel Hexelseweg 63 is ingediend. Bij brief van 24 oktober 2013 is van de zijde van [besloten vennootschap] toegezegd dat zij geen aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen zal indienen voordat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak. Gelet hierop is naar het oordeel van de voorzitter met het verzoek geen spoedeisend belang gemoeid dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. Het verzoek dient te worden afgewezen.

4. Nu de raad de verklaring van [besloten vennootschap] die dateert van 24 oktober 2013 niet eerder dan ter zitting aan [verzoeker] en anderen heeft overgelegd, is de voorzitter van oordeel dat de raad op na te melden wijze in de proceskosten dient te worden veroordeeld.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. wijst het verzoek af;

II. veroordeelt de raad van de gemeente Wierden tot vergoeding van bij [verzoeker] en anderen in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 520,28 (zegge: vijfhonderdtwintig euro en achtentwintig cent), waarvan € 472,- is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.J.G. Driessen, ambtenaar van staat.

w.g. Drupsteen w.g. Driessen

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 november 2013

634.