Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:1947

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-11-2013
Datum publicatie
13-11-2013
Zaaknummer
201304093/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 5 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, Uilenburgsestraat 17 t/m 23, Heteren" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Wet ruimtelijke ordening
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Omgevingsvergunning in de praktijk 2013/1929
JOM 2014/675
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201304093/1/R2.

Datum uitspraak: 13 november 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) in het geding tussen:

[appellant A] en [appellante B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant]), wonend te Heteren, gemeente Overbetuwe,

en

de raad van de gemeente Overbetuwe,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 5 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, Uilenburgsestraat 17 t/m 23, Heteren" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De raad en [belanghebbende] hebben nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 oktober 2013, waar [appellant], vertegenwoordigd door mr. drs. D.H. Pols, en de raad, vertegenwoordigd door A.H. van der Wielen, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Tevens is [belanghebbende], bijgestaan door mr. H.P.J.G. Berkers, daar gehoord.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 8:51d van de Awb, voor zover hier van belang, kan de Afdeling het bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen.

2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

3. Het plan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor de percelen Uilenburgsestraat 17 tot en met 23 te Heteren. Het plan voorziet onder meer in de bestemming "Agrarisch" voor het perceel Uilenburgsestraat 17.

4. [appellant] kan zich niet met het plan verenigen. Volgens hem is in het plan ten onrechte het gebruik van de woning op het perceel Uilenburgsestraat 17 als burgerwoning niet toegestaan. Hiertoe voert hij aan dat hij het gemeentebestuur eerder heeft verzocht het gebruik van deze woning als burgerwoning toe te staan en dat de woning reeds geruime tijd als burgerwoning wordt benut.

4.1. De Afdeling stelt vast dat in de raadsvergadering van 5 maart 2013, waarin het thans voorliggende plan is vastgesteld, eveneens het bestemmingsplan "Buitengebied Overbetuwe" is vastgesteld. De percelen Uilenburgsestraat 17 tot en met 23 maken ook deel uit van dat plangebied. Uit de publicatie van beide plannen volgt dat de raad heeft beoogd beide plannen in werking te laten treden op 31 mei 2013. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat hij heeft beoogd om voor de percelen Uilenburgsestraat 17 tot en met 23 een speciale regeling in het leven te roepen, die zou prevaleren boven het bestemmingsplan "Buitengebied Overbetuwe".

Tegen het bestemmingsplan "Buitengebied Overbetuwe" is beroep ingesteld. Hangende dat beroep is bij de Afdeling binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening ingediend, dat op 10 juni 2013 is ingetrokken. Het plan "Buitengebied Overbetuwe" is daardoor pas op 10 juni 2013 in werking getreden, derhalve later dan het thans voorliggende plan. Gelet hierop is het plan "Buitengebied Overbetuwe" het geldende plan voor de percelen Uilenburgsestraat 17 tot en met 23.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad, door beide plannen in dezelfde raadsvergadering vast te stellen zonder te waarborgen dat het voorliggende plan niet eerder in werking zou treden dan het bestemmingsplan "Buitengebied Overbetuwe", het risico genomen dat het bestemmingsplan "Buitengebied Overbetuwe" later in werking zou treden dan het voorliggende plan, welk risico zich ook heeft verwezenlijkt. Daardoor is thans een door de raad niet bedoelde, maar voor betrokkenen rechtsonzekere situatie ontstaan.

5. De conclusie is dat het besluit van 5 maart 2013 is genomen in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

6. De Afdeling ziet in het belang bij een spoedige beƫindiging van het geschil aanleiding de raad op de voet van artikel 8:51d van de Awb op te dragen het gebrek in het bestreden besluit binnen de hierna te noemen termijn te herstellen. De raad dient daartoe het thans voorliggende plan opnieuw vast te stellen en op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.

7. In de einduitspraak zal worden beslist over de proceskosten en vergoeding van het betaalde griffierecht.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

draagt de raad van de gemeente Overbetuwe op om binnen 12 weken na de verzending van deze tussenuitspraak:

- het bestemmingsplan "Buitengebied, Uilenburgsestraat 17 t/m 23, Heteren" opnieuw vast te stellen;

- het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;

- en de Afdeling de uitkomst mede te delen.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P.F.W. Tuit, ambtenaar van staat.

w.g. Hagen w.g. Tuit

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 november 2013

425-726.