Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:1867

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
31-10-2013
Datum publicatie
06-11-2013
Zaaknummer
201307145/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 23 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Nieuw-Vennep" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307145/2/R1.

Datum uitspraak: 31 oktober 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoeker sub 1], wonend te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer,

2. [verzoeker sub 2] en anderen, allen wonend te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Haarlemmermeer,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 23 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Nieuw-Vennep" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] en anderen beroep ingesteld.

[verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] en anderen hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 15 oktober 2013, waar [verzoeker sub 1], vertegenwoordigd door mr. P.H. Revermann, werkzaam bij Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum B.V., [verzoeker sub 2] en anderen, vertegenwoordigd door mr. D.W. Giltay Veth, advocaat te Nieuw-Vennep, en de raad, vertegenwoordigd door mr. M.F.A. Dankbaar, advocaat te Haarlem, en mr. H. Grootveld-Teune, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het verzoek van [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] en anderen richt zich tegen het plan voor zover daarmee de vestiging van horeca aan de Venneperweg tussen de kruisingen met de Rustoordstraat en de Akkerstraat mogelijk wordt gemaakt. Het gaat daarbij om de adressen Rustoordstraat 1 tot en met 3d en Venneperweg 455 tot en met 463.

Zij betogen dat het toestaan van horeca op deze gronden in strijd is met het beleid van de gemeente, zoals neergelegd in de nota "Integrale beleidsnota horeca 2009" van 2 juli 2009 (hierna: de Nota). Tevens vrezen zij gevolgen voor het woon- en leefklimaat van het plan op dit punt ter plaatse van hun woningen.

2.1. Aan de gronden voor de adressen Rustoordstraat 1 tot en met 3d en Venneperweg 455 tot en met 463 is de bestemming "Gemengd- 2" toegekend. Aan de gronden voor de adressen Venneperweg 455 en 457 is tevens de aanduiding "horeca tot en met horecacategorie 2" toegekend.

Ingevolge artikel 14, lid 14.1, van de planregels zijn de voor "Gemengd - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;

b. dienstverlening;

c. horeca tot en met categorie 1 van de bij de planregels behorende Staat van horeca-activiteiten;

[…]

e. horeca tot en met categorie 2 van de bij de planregels behorende Staat van horeca-activiteiten ter plaatse van de aanduiding "horeca".

In de Staat van horeca-activiteiten staat dat horeca van categorie 1 zelfstandige horeca-inrichtingen zijn, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers en werknemers van winkelgebieden, kantoor- en bedrijventerreinen en toeristisch-recreatieve gebieden en dergelijke. Voorbeelden zijn een ijssalon, lunchroom, snackbar, koffie- of theehuis en andere naar aard en invloed op de omgeving hiermee gelijk te stellen horecabedrijven.

2.2. Ter plaatse van de gronden met de aanduiding "horeca tot en met categorie 2" is een Italiaans restaurant gevestigd. Voorts zijn op de in geding zijnde gronden een bakkerij en een woonspeciaalzaak gevestigd. De overige gronden zijn als woonhuis in gebruik.

2.3. Niet in geschil is dat met de aanduiding "horeca tot en met categorie 2" die aan de adressen Venneperweg 455 en 457 is toegekend de aanduiding "horeca", zoals genoemd in artikel 14, lid 14.1, aanhef en onder e, van de planregels, is bedoeld.

De voorzitter ziet voorshands geen aanleiding voor het oordeel dat het toestaan van horeca tot categorie 1 in strijd is met de Nota. De voorzitter kan de raad volgen in zijn standpunt dat de in geding zijnde gronden binnen het gebied liggen dat in de Nota als horecaontwikkelgebied is aangewezen. Voorts staat in de Nota dat in het gebied Venneperweg/Hoofdweg alle gronden tevens voor horeca tot en met categorie 3 aangewezen kunnen worden, terwijl het plan alleen horeca tot en met categorie 1 toestaat en uitsluitend ter plaatse van een aanduiding daartoe tot en met categorie 2.

De voorzitter overweegt voorts, gelet op hetgeen binnen horeca-categorie 1 is toegestaan en op de omstandigheid dat ter plaatse van de aanduiding "horeca tot en met categorie 2" reeds een Italiaans restaurant is gevestigd, dat de ontwikkelingsmogelijkheden die het plan op dit punt biedt niet zodanig verstrekkende gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen van [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] en anderen dat dit het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. Y. Verhage, ambtenaar van staat.

w.g. Drupsteen w.g. Verhage

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 31 oktober 2013

655.