Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:1495

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-10-2013
Datum publicatie
09-10-2013
Zaaknummer
201306885/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hoofddorp Centrum" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201306885/2/R1.

Datum uitspraak: 1 oktober 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker] en anderen, allen wonend te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Haarlemmermeer,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 13 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hoofddorp Centrum" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker] en anderen beroep ingesteld.

[verzoeker] en anderen hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 24 september 2013, waar [verzoeker] en anderen, in persoon van [verzoeker], en de raad, vertegenwoordigd door mr. A.M. van de Laar, advocaat te Haarlem, mr. M.H. Veen, drs. J.L.N.M. Poulssen en A. Breuer, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. De voorzitter gaat er voorshands vanuit dat het beroep ontvankelijk zal worden geacht voor zover ingediend door [verzoeker]. Of dat ook het geval is voor de andere verzoekers zal in de bodemprocedure aan de orde komen.

3. Het plan voorziet voor het gebied Beukenhorst-West onder meer in de bestemming "Kantoor" en de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied 8". Met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid uit artikel 33 van de planregels kunnen de desbetreffende plandelen onder meer worden gewijzigd in de bestemming "Gemengd - 6" waarmee in 500 woningen kan worden voorzien.

4. Uit het verzoekschrift en het verhandelde ter zitting is naar voren gekomen dat het verzoek van [verzoeker] en anderen zich richt tegen de wijzigingsbevoegdheid. Gelet hierop is de voorzitter van oordeel dat een spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening ontbreekt, aangezien eerst na het inwerkingtreden van een wijzigingsplan, waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, onomkeerbare gevolgen kunnen ontstaan en niet is gebleken dat op korte termijn gebruik zal worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid. De voorzitter neemt hierbij in aanmerking dat de raad ter zitting heeft aangegeven dat op dit moment nog geen concrete plannen bestaan om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid. Voorts is van belang dat de Afdeling naar verwachting voorafgaand aan de mogelijke toepassing van de wijzigingsbevoegdheid reeds uitspraak in de bodemprocedure heeft gedaan. Mocht toepassing van de wijzigingsbevoegdheid eerder aan de orde zijn, dan staat het [verzoeker] en anderen vrij om zich met een nieuw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening tot de voorzitter te wenden. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J.S.S. Hupkes, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Hupkes

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 oktober 2013

635.