Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:1401

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-09-2013
Datum publicatie
02-10-2013
Zaaknummer
201307987/2/A1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 juli 2012 heeft het college aan Stichting Woonmaatschappij Domein (thans: Woonstichting 'thuis), een omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een hospice, bekend onder de naam Bijna Thuis Huis Best op het adres Nazarethstraat 34 te Best.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307987/2/A1.

Datum uitspraak: 24 september 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

Bewonersvereniging "Op 't Heerbeeck", gevestigd te Best,

verzoekster,

tegen de tussenuitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 25 april 2013 en de uitspraak van 18 juli 2013 in zaak nr. 13/113 in het geding tussen:

Bewonersvereniging

en

het college van burgemeester en wethouders van Best.

Procesverloop

Bij besluit van 16 juli 2012 heeft het college aan Stichting Woonmaatschappij Domein (thans: Woonstichting 'thuis), een omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een hospice, bekend onder de naam Bijna Thuis Huis Best op het adres Nazarethstraat 34 te Best.

Bij besluit van 18 december 2012 heeft het college het door de Bewonersvereniging daartegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard en het besluit van 16 juli 2012 onder aanvulling van de motivering in stand gelaten.

Bij tussenuitspraak van 25 april 2013 heeft de rechtbank het college in de gelegenheid gesteld om de door de rechtbank geconstateerde gebreken in dat besluit te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij brief van 7 mei 2013 heeft het college de rechtbank bericht dat het de in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken heeft hersteld.

Bij uitspraak van 18 juli 2013 heeft de rechtbank het door de Bewonersvereniging daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard en het besluit van 18 december 2012 vernietigd.

Bij besluit van 6 augustus 2013 heeft het college de bezwaren van de Bewonersvereniging opnieuw gegrond verklaard en het besluit van 16 juli 2012 onder aanvulling van de motivering in stand gelaten.

Tegen voormelde uitspraken heeft de Bewonersvereniging hoger beroep ingesteld.

De Bewonersvereniging heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 5 september 2013, waar de Bewonersvereniging, vertegenwoordigd door [voorzitter en secretaris] van de Bewonersvereniging, en het college, vertegenwoordigd door drs. M.W.C.C. van Rooij en L.J.A.M. van der Vleuten, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts zijn ter zitting Woonstichting 'thuis en Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o., vertegenwoordigd door J. van Beerendonk, en bijgestaan door mr. A.P. van Knippenbergh, advocaat te Best, gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het door de Bewonersvereniging gedane verzoek strekt tot schorsing van de bij besluit van 6 augustus 2013 gehandhaafde omgevingsvergunning van 16 juli 2012, totdat in de hoofdzaak uitspraak is gedaan. Aan dit verzoek is ten grondslag gelegd dat de Woonstichting 'thuis heeft aangekondigd op 26 augustus 2013 met de bouwwerkzaamheden te zullen beginnen, waardoor de bewoners van het wooncomplex in hun belangen zullen worden geschaad. Hiertoe voert de Bewonersvereniging aan dat de bouwwerkzaamheden een inbreuk betekenen op de leefomgeving en het welzijn van de bewoners. Voorts voert de Bewonersvereniging aan dat de verbouwing weer ongedaan gemaakt zal moeten worden indien het hoger beroep slaagt en dat de aan te leggen parkeerplaatsen ten koste zullen gaan van het groen en het uitzicht vanuit de woningen.

3. Het college en de Woonstichting 'thuis hebben ter zitting onweersproken te kennen gegeven dat de bouwwerkzaamheden, behoudens de te realiseren nieuwe ingang, zien op kleine inpandige aanpassingen van de woning en niet tot een onomkeerbare situatie zullen leiden. De aan te brengen wijzigingen zijn voor rekening en risico van de Woonstichting 'thuis weer ongedaan te maken. Ook de drie aan te leggen parkeerplaatsen kunnen weer worden verwijderd, indien de omgevingsvergunning in hoger beroep niet in stand zal blijven, aldus het college. De Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. heeft voorts naar voren gebracht dat spoedige aanvang van de bouwwerkzaamheden noodzakelijk is in verband met een dreigend verlies aan toegezegde middelen uit verschillende fondsen. Het is de voorzitter voorts niet gebleken dat de bouwwerkzaamheden op zichzelf de leefomgeving en het welzijn van de bewoners van het wooncomplex onevenredig zullen aantasten. Evenmin zal naar het oordeel van de voorzitter de aanleg van de parkeerplaatsen een dermate aantasting van het woongenot van de bewoners meebrengen, dat dit noopt tot het treffen van een voorlopige voorziening. Daarbij heeft de voorzitter mede in aanmerking genomen dat, zoals ter zitting door de Woonstichting 'thuis en Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o is toegelicht, bewoners van de woningen op de begane grond van het wooncomplex geen zicht zullen hebben op de geparkeerde auto's, omdat een heg zal worden geplant. Dat vanuit de te vestigen hospice wel direct zicht op de parkeerplaatsen zal bestaan, raakt de belangen van omwonenden niet.

4. Onder deze omstandigheden ziet de voorzitter bij afweging van alle in aanmerking te nemen belangen geen aanleiding de door de Bewonersvereniging gevraagde voorziening toe te wijzen. Het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening wordt derhalve afgewezen.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. G.J. Deen, ambtenaar van staat.

w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Deen

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 september 2013

604.