Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:1335

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-09-2013
Datum publicatie
02-10-2013
Zaaknummer
201204157/1/V2
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:7464, Meerdere afhandelingswijzen
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 maart 2012 heeft de minister, voor zover thans van belang, tegen de vreemdeling een inreisverbod uitgevaardigd. Dit besluit is aangehecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201204157/1/V2.

Datum uitspraak: 25 september 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het hoger beroep van:

de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

appellant,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage van 17 april 2012 in zaak nrs. 12/9162 en 12/9164 in het geding tussen:

[vreemdeling]

en

de minister.

Procesverloop

Bij besluit van 16 maart 2012 heeft de minister, voor zover thans van belang, tegen de vreemdeling een inreisverbod uitgevaardigd. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 17 april 2012 heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard en dat besluit in zoverre vernietigd. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de minister, thans: de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, hoger beroep ingesteld. Het hogerberoepschrift is aangehecht.

De vreemdeling heeft een verweerschrift ingediend.

Vervolgens is het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. Onder de staatssecretaris wordt tevens verstaan: diens rechtsvoorganger.

2. Het betoog van de vreemdeling, dat het hoger beroep niet-ontvankelijk is, omdat de senior procesvertegenwoordiger die het hogerberoepschrift heeft ondertekend niet bevoegd was om namens de staatssecretaris hoger beroep in te stellen faalt, gelet op de uitspraak van de Afdeling van 11 juni 2012 in zaak nr. 201108164/1/V1.

3. De staatssecretaris klaagt in zijn enige grief dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat, gelet op artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet 2000, het inreisverbod slechts door middel van een zelfstandig besluit kan worden uitgevaardigd.

3.1. De in de grief opgeworpen rechtsvraag heeft de Afdeling eerder, bij uitspraak van 29 maart 2013 in zaak nr. 201202612/1/V2, beantwoord. Uit de overwegingen van die uitspraak vloeit voort dat de grief slaagt.

4. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het besluit van 16 maart 2012 toetsen in het licht van de daartegen aangevoerde beroepsgronden, voor zover daarop, na hetgeen hiervoor is overwogen, nog moet worden beslist.

4.1. De vreemdeling heeft in beroep aangevoerd dat het besluit niet in stand kan blijven omdat de staatssecretaris daarin niet kenbaar heeft gemotiveerd waarom een inreisverbod voor de duur van twee jaar is opgelegd.

4.2. Op de door de vreemdeling in de zienswijze naar voren gebrachte individuele omstandigheden die zij van belang acht voor de beoordeling van het op te leggen inreisverbod is de staatssecretaris in het besluit van 16 maart 2012 niet ingegaan voor zover hij daarbij de duur van het inreisverbod van twee jaar heeft gehandhaafd.

Gelet hierop is dat besluit genomen in strijd met artikel 3:46 van de Awb.

5. Het beroep is gegrond en het besluit van 16 maart 2012 dient te worden vernietigd.

6. De staatssecretaris dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage van 17 april 2012 in zaak nrs. 12/9162 en 12/9164;

III. verklaart het in die zaak ingestelde beroep gegrond;

IV. vernietigt het besluit van 16 maart 2012, kenmerk 0909-11-1189;

V. veroordeelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 472,00 (zegge: vierhonderdtweeënzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Aldus vastgesteld door mr. H.G. Lubberdink, voorzitter, en mr. C.J. Borman en mr. N. Verheij, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.D.A.M. Zegveld, ambtenaar van staat.

w.g. Lubberdink w.g. Zegveld

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 september 2013

43-698