Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BY6730

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-12-2012
Datum publicatie
19-12-2012
Zaaknummer
201203692/1/A1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 9 december 2011 heeft het college aan Praktijkschool Pius X College (hierna: vergunninghouder) omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van een praktijkschool op het perceel Lange Trekken 36 te Bladel (hierna: het perceel).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201203692/1/A1.

Datum uitspraak: 19 december 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te Bladel,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 22 maart 2012 in zaak nrs. 12/282 en 12/283 in het geding tussen:

[appellant]

en

het college van burgemeester en wethouders van Bladel.

Procesverloop

Bij besluit van 9 december 2011 heeft het college aan Praktijkschool Pius X College (hierna: vergunninghouder) omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van een praktijkschool op het perceel Lange Trekken 36 te Bladel (hierna: het perceel).

Bij uitspraak van 22 maart 2012 heeft de voorzieningenrechter het door [appellant] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd, en bepaald dat de rechtsgevolgen ervan in stand blijven.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het college en [appellant] hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 september 2012, waar [appellant], bijgestaan door mr. S.J.H.G.M. Schils, advocaat te Rosmalen, en het college, vertegenwoordigd door A.J.A. van der Heijden en P.A.M. Stappaerts, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is daar vergunninghouder, vertegenwoordigd door W.J.A.M. Broos, gehoord.

Overwegingen

1.    Het bouwplan heeft betrekking op het bouwen van een praktijkschool, het gedeeltelijk vervangen van een erfafscheiding en het aanleggen van een uitrit.

2.    Ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Kom Bladel 2010" rust op het perceel de bestemming "Maatschappelijke doeleinden". De beoogde praktijkschool is voorzien buiten het op de verbeelding weergegeven bouwvlak. Aangezien het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan, heeft het college met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 3º, van de van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) voor het bouwplan een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit bouwen in strijd met het bestemmingsplan.

3.    De Afdeling overweegt ambtshalve als volgt.

Bij besluit van 22 maart 2011 heeft de raad van de gemeente Bladel het bestemmingsplan "Uitbreiding Pius X-College te Bladel" (hierna: het bestemmingsplan) vastgesteld. Het bestemmingsplan is op 30 mei 2012 in werking getreden. Het bouwplan is, naar niet in geschil is, niet in strijd met dit bestemmingsplan. Vaststaat dat tegen het vaststellingsbesluit geen beroep is ingesteld. [appellant] betoogt dat hij in verband met het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening geen zienswijze heeft ingediend over het ontwerp van het bestemmingsplan en dat artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht daarom aan het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit van dat bestemmingsplan in de weg heeft gestaan. Deze omstandigheid neemt niet weg dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

3.1.    Indien het hoger beroep van [appellant] zou leiden tot vernietiging van het besluit van 9 december 2011, zou het college een nieuw besluit moeten nemen, waarbij het oprichten van de beoogde praktijkschool aan het bestemmingsplan moet worden getoetst. Aangezien de school met het bestemmingsplan in overeenstemming is, zou verlening van een omgevingsvergunning niet wegens strijd met dat plan kunnen worden geweigerd. Het door [appellant] aangevoerde over de door zijn veebedrijf veroorzaakte geurhinder voor de school vormt geen grond voor weigering als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van de Wabo. Dit betekent dat [appellant] geen belang meer heeft bij de beoordeling van zijn hoger beroep.

4.    Het hoger beroep is niet-ontvankelijk.

5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.H. van Kreveld, voorzitter, en mr. N. Verheij en mr. D.J.C. van den Broek, leden, in tegenwoordigheid van mr. J.A.W. van Leeuwen, ambtenaar van staat.

w.g. Van Kreveld    w.g. Van Leeuwen

voorzitter    ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 december 2012

543.