Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BY5839

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
03-12-2012
Datum publicatie
12-12-2012
Zaaknummer
201209277/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 5 juli 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kern Vuren" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201209277/2/R2.

Datum uitspraak: 3 december 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekster], wonend te Vuren, gemeente Lingewaal,

en

de raad van de gemeente Lingewaal,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 5 juli 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kern Vuren" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoekster] beroep ingesteld.

Voorts heeft [verzoekster] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 14 november 2012, waar [verzoekster], bijgestaan door mr. J.H. Hartman, en de raad, vertegenwoordigd door ir. K. Riemens, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Tevens is ter zitting BM Projectontwikkeling B.V., vertegenwoordigd door A. de Kwaadsteniet, als partij gehoord.

Overwegingen

1.    Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.    Het plan biedt een actueel juridisch-planologisch kader voor de kern Vuren. Het plan voorziet onder meer in een appartementencomplex met een publieke functie in de plint op het perceel Dorpsstraat 4-6, tevens bekend als Dorpsstraat 10-32, te Vuren.

3.    [verzoekster] kan zich niet verenigen met de bestemming "Centrum" voor het perceel Dorpsstraat 4-6 te Vuren. Zij heeft verzocht een voorlopige voorziening te treffen, teneinde te voorkomen dat kan worden aangevangen met de bouw van het voorziene appartementencomplex. [verzoekster] vreest onder meer voor een onevenredige aantasting van haar woon- en leefklimaat.

4.    Volgens de raad ontbreekt spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening, omdat reeds een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van het appartementencomplex. Mocht de voorzitter evenwel tot het oordeel komen dat het spoedeisend belang een gegeven is, dan bestaat geen bezwaar tegen een schorsing van het plan, aldus de raad.

4.1.    Bij besluit van 29 juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 3º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor het bouwen van een appartementencomplex annex gezondheidscentrum op de locatie Dorpsstraat 10-32 te Vuren. Ter zitting heeft de raad medegedeeld dat tegen de verlening van de omgevingsvergunning beroep is ingesteld bij de rechtbank Arnhem. Tevens is de voorzieningenrechter van de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek om voorlopige voorziening toegewezen en de omgevingsvergunning geschorst, zo heeft de raad meegedeeld.

Gelet op deze omstandigheden bestaat spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening. Nu de raad heeft medegedeeld tegen schorsing van het plan geen bezwaar te hebben en teneinde te vermijden dat in de procedure tegen de omgevingsvergunning betekenis wordt toegekend aan het plan en uit de inwerkingtreding van het plan zou worden afgeleid dat de daarin neergelegde bestemmingen ter plaatse als een gegeven zouden moeten worden beschouwd, wijst de voorzitter het verzoek toe. Het plan, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Centrum" voor het perceel Dorpsstraat 4-6, wordt geschorst om in elk opzicht te voorkomen dat het zelfstandige toetsingskader voor de reeds genomen, thans bij de rechtbank Arnhem voorliggende beslissing tot verlening van de omgevingsvergunning door de inwerkingtreding van het plan wordt beïnvloed.

5.    De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Lingewaal van 5 juli 2012, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Centrum" voor het perceel Dorpsstraat 4-6, tevens bekend als Dorpsstraat 10-32, te Vuren;

II.    veroordeelt de raad van de gemeente Lingewaal tot vergoeding van bij [verzoekster] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 874,00 (zegge: achthonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

III.    gelast dat de raad van de gemeente Lingewaal aan [verzoekster] het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 156,00 (zegge: honderdzesenvijftig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. Vogel-Carprieaux, ambtenaar van staat.

w.g. Parkins-de Vin    w.g. Vogel-Carprieaux

voorzitter    ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 december 2012

458-683.