Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BX7713

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-09-2012
Datum publicatie
19-09-2012
Zaaknummer
201109696/1/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "De Flierefluiter, Raarhoeksweg 49" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201109696/1/R1

Datum uitspraak: 19 september 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Raalte,

en

de raad van de gemeente Raalte,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 30 juni 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "De Flierefluiter, Raarhoeksweg 49" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De raad van de gemeente Raalte heeft een verweerschrift ingediend.

Bij besluit van 26 april 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "De Flierefluiter, Raarhoeksweg 49, 1e Herziening" vastgesteld.

[appellant], de raad van de gemeente Raalte en [partij] hebben nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 september 2012. Partijen zijn niet ter zitting verschenen.

Overwegingen

1. Bij besluit van 26 april 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "De Flierefluiter, Raarhoeksweg 49, 1e Herziening" vastgesteld om tegemoet te komen aan de gebreken die in de uitspraak van de voorzitter van 30 juni 2011 in zaak nr. 201109696/2/R1 zijn geconstateerd.

1.1. Ingevolge artikel 6:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) brengt het aanhangig zijn van bezwaar of beroep tegen een besluit geen verandering in een los van het bezwaar of beroep reeds bestaande bevoegdheid tot intrekking of wijziging van dat besluit.

Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb wordt, indien een bestuursorgaan een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 6:18, het bezwaar of beroep geacht mede gericht te zijn tegen het nieuwe besluit, tenzij dat besluit aan het bezwaar of beroep geheel tegemoet komt.

1.2. De Afdeling merkt het besluit van de raad van 26 april 2012 aan als een besluit als bedoeld in artikel 6:18 van de Awb, nu dit besluit beoogt te voorzien in het herstellen van een gebrek in het besluit van 30 juni 2011. De besluiten voorzien voorts in dezelfde planologische ontwikkeling. Verder is het besluit van 26 april 2012 op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt en is er mededeling gedaan van dit besluit aan degenen die zienswijzen hebben ingediend in de ontwerpfase van het besluit van 30 juni 2011. Gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Awb dient het beroep van [appellant] te worden geacht mede te zijn gericht tegen het besluit van 26 april 2012.

2. [appellant] heeft bij brief van 21 augustus 2012 medegedeeld dat hij zijn beroep intrekt behoudens de beroepsgrond dat het plangebied voor een deel betrekking heeft op zijn grond.

2.1. Bij brieven van 20 juli 2012 en 21 augustus 2012 heeft de raad medegedeeld dat uit een kadastrale meting is gebleken dat een strook in het zuidwestelijke deel van het plangebied niet behoort tot de Speel- en recreatieboerderij De Flierefluiter, maar eigendom is van [appellant]. De strook heeft een maximale breedte van 0,0710 m, een lengte van 8,9706 m en een oppervlakte van 0,28 m2. De strook is aangegeven op bij deze brieven behorende tekeningen. [appellant] heeft in zijn brief van 21 augustus 2012 ingestemd met deze bevindingen.

De raad heeft in zijn brieven van 20 juli 2012 en 21 augustus 2012 verzocht om de vaststellingsbesluiten van de bestemmingsplannen "De Flierefluiter, Raarhoeksweg 49" en "De Flierefluiter, Raarhoeksweg 49, 1e Herziening" te vernietigen voor zover deze betrekking hebben op de strook van het plangebied die op grond van [appellant] ligt. Gezien het voorgaande ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat de plangrens in zoverre is vastgesteld in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.

3. Het beroep is gegrond. De besluiten van 30 juni 2011 en 26 april 2012 dienen wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht te worden vernietigd voor zover deze betrekking hebben op de in de brieven van de raad van 20 juli 2012 en 21 augustus 2012 aangegeven strook met een maximale breedte van 0,0710 m, een lengte van 8,9706 m en een oppervlakte van 0,28 m2 in het zuidwestelijke deel van het plangebied.

4. De raad van de gemeente Raalte dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt de besluiten van de raad van de gemeente Raalte van 30 juni 2011 en 26 april 2012, voor zover deze betrekking hebben op de in de brieven van raad van 20 juli 2012 en 21 augustus 2012 aangegeven strook met een maximale breedte van 0,0710 m, een lengte van 8,9706 m en een oppervlakte van 0,28 m2 in het zuidwestelijke deel van het plangebied;

III. veroordeelt de raad van de gemeente Raalte tot vergoeding van bij [appellant] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 655,50 (zegge: zeshondervijfenvijftig euro en vijftig cent), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Raalte aan [appellant] het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 152,00 (zegge: honderdtweeënvijftig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P.A. Melse, ambtenaar van staat.

w.g. Hagen w.g. Melse

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 september 2012

191.