Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BX5925

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
21-08-2012
Datum publicatie
29-08-2012
Zaaknummer
201203450/3/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 10 januari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Maankwartier" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201203450/3/R1.

Datum uitspraak: 21 augustus 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

1.    de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NSI Winkels B.V. en andere (hierna tezamen en in enkelvoud: NSI), gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

2.    de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corio Nederland B.V., gevestigd te Utrecht,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Heerlen,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 10 januari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Maankwartier" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben NSI bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 april 2012, en Corio bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 april 2012, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 augustus 2012, heeft NSI de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 augustus 2012, heeft Corio de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 15 augustus 2012, waar NSI, vertegenwoordigd door mr. M.H.J. van Driel, advocaat te Amsterdam, Corio, vertegenwoordigd door mr. A. van Dun, advocaat te Tilburg, en de raad, vertegenwoordigd door mr. S.A.R. Lely, advocaat te Maastricht, zijn verschenen.

Voorts zijn ter zitting als partij gehoord [belanghebbende A] en [belanghebbende B], beide vertegenwoordigd door mr. H. Doornhof, advocaat te Amsterdam, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NS Poort Ontwikkeling B.V. en andere, vertegenwoordigd door mr. G. van der Feltz, advocaat te Den Haag.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Het plan vormt het planologisch juridisch kader om het stationsgebied in Heerlen te herstructureren en voorziet naast infrastructurele voorzieningen onder meer in kantoren en detailhandel.

2.3.    Gebleken is dat omgevingsvergunningen voor het bouwen zijn verleend en dat hiertegen bezwaar is gemaakt. NSI en Corio trachten met hun verzoek te voorkomen dat het plan het toetsingskader vormt bij de nog te nemen besluiten op bezwaar omtrent de omgevingsvergunningen.

In de brief van 13 augustus 2012 staat dat het college van burgemeester en wethouders bereid is de besluiten op bezwaar eerst te nemen wanneer uitspraak is gedaan in de bodemprocedure omtrent het plan. Ter zitting heeft de raad uitdrukkelijk aangegeven dat deze toezegging zal worden nagekomen.

De voorzitter verwacht dat voor het verstrijken van de beslistermijn omtrent de besluiten op bezwaar uitspraak is gedaan in de bodemprocedure omtrent het plan.

2.4.    Gelet op het vorenstaande is met de verzoeken geen spoedeisend belang gemoeid dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. De verzoeken dienen derhalve te worden afgewezen.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J.S.S. Hupkes, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten    w.g. Hupkes

voorzitter              ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 21 augustus 2012

635.