Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BX3278

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-08-2012
Datum publicatie
01-08-2012
Zaaknummer
201108248/1/R1 en 201108707/1/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij onderscheiden besluiten van 1 december 2008 heeft het college de verzoeken van Family Farmers B.V. om een wijzigingsplan vast te stellen ten behoeve van de vestiging van een varkenshouderij op een perceel aan de Fortwijk, kadastraal bekend Vroomshoop sectie K, nr. 385, en op een perceel aan de Hammerdijk, kadastraal bekend Vroomshoop, sectie K, nr. 164, afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201108248/1/R1 en 201108707/1/R1.

Datum uitspraak: 1 augustus 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Family Farmers B.V., gevestigd te Lierop, gemeente Someren,

appellante,

en

het college van burgemeester en wethouders van Twenterand,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij onderscheiden besluiten van 1 december 2008 heeft het college de verzoeken van Family Farmers B.V. om een wijzigingsplan vast te stellen ten behoeve van de vestiging van een varkenshouderij op een perceel aan de Fortwijk, kadastraal bekend Vroomshoop sectie K, nr. 385, en op een perceel aan de Hammerdijk, kadastraal bekend Vroomshoop, sectie K, nr. 164, afgewezen.

Bij onderscheiden besluiten van 21 juni 2011, verzonden op 22 juni 2011, heeft het college de door Family Farmers B.V. hiertegen gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.

Tegen deze besluiten heeft Family Farmers B.V. bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 28 juli 2011, beroep ingesteld. De gronden van de beroepen zijn aangevuld bij brief van 23 augustus 2011.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Porc Royal B.V. heeft een stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaken gevoegd ter zitting behandeld op 19 maart 2012, waar het college, vertegenwoordigd door E. Nijhuis, werkzaam bij de gemeente, is verschenen. Voorts is Porc Royal B.V., vertegenwoordigd door mr. J. van Groningen, advocaat te Middelharnis, ter zitting verschenen.

Er zijn nog stukken ontvangen Porc Royal B.V. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

Met toestemming van partijen is afgezien van verdere behandeling van de zaak ter zitting.

2. Overwegingen

2.1. De Afdeling heeft de beide beroepen vanwege de onderlinge samenhang gevoegd behandeld.

2.2. Family Farmers B.V. die op 5 januari 2012 is uitgenodigd voor de zitting op 19 maart 2012, is bij vonnis van 24 januari 2012 door de rechtbank Den Bosch in staat van faillissement verklaard.

2.3. Porc Royal B.V. heeft bij brief van 6 februari 2012 aangegeven dat zij in plaats van Family Farmers B.V. het geding wil voortzetten.

2.4. Uit de na de zitting van Porc Royal B.V. ontvangen stukken blijkt dat Porc Royal B.V. en Family Farmers B.V. beide zijn opgericht door [bedrijf] en dat [bedrijf] ten tijde van de zitting nog betrokken was bij beide vennootschappen.

Porc Royal B.V. betoogt dat de verzoeken om een bestemmingsplan vast te stellen voor de bovengenoemde percelen weliswaar zijn ingediend door Family Farmers B.V. maar dat alle kosten van de voorbereiding en de procedure voor de beoogde bestemmingsplanwijziging zijn betaald door [bestuurder/directeur] van [bedrijf] Porc Royal B.V. is van mening dat nu Family Farmers B.V. op geen enkele wijze financieel betrokken is geweest bij de bestemmingsplanprocedures [bedrijf] bevoegd is om Porc Royal B.V. de onderhavige procedures van Family Farmers B.V. te laten overnemen.

De in artikel 8.1 in samenhang met de artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde regeling voor het instellen van beroep brengt met zich dat de positie van degene die beroep heeft ingesteld, in beginsel niet door een ander kan worden overgenomen. Uit de brief van Porc Royal B.V. van 28 maart 2012 blijkt dat zij geen rechtsopvolger is van Family Farmers B.V. Voor zover Porc Royal B.V. betoogt dat uit een managementverslag blijkt dat op 27 januari 2010 vanwege negatieve publiciteit de positie van Family Farmers B.V. in relatie tot projecten als de onderhavige is bezien en dat Family Farmers B.V. in feite slechts een naam is in het geheel van de bedrijfsactiviteiten van [bestuurder/directeur], overweegt de Afdeling dat de banden tussen enerzijds Family Farmers B.V. en anderzijds [bestuurder/directeur], [bedrijf] en Porc Royal B.V. niet wegnemen dat Family Farmers B.V. een te onderscheiden rechtspersoon is. Niet is gebleken dat er sprake is van volstrekt parallel lopende belangen van Porc Royal B.V. en Family Farmers B.V waarover voor andere betrokkenen in het rechtsverkeer geen enkele onduidelijkheid of onzekerheid kan bestaan. Hetgeen Porc Royal B.V. aanvoert, geeft geen aanleiding voor het oordeel dat zij in plaats van Family Farmers B.V. als appellante kan worden beschouwd.

2.5. Ter zitting is gebleken dat de percelen waarop de verzoeken van Family Farmers B.V. om een wijzigingsplan vast te stellen betrekking hebben, eigendom zijn van [bestuurder/directeur]. Nu [bestuurder/directeur] deze percelen kennelijk wil laten gebruiken door Porc Royal B.V. en Family Farmers B.V. in staat van faillissement verkeert, is niet aannemelijk dat Family Farmers B.V. bij een gegrond beroep en daarna gunstige besluitvorming ten aanzien van de bestemming vervolgens over de percelen zou kunnen beschikken. Ook overigens is niet gebleken dat Family Farmers B.V. nog belang heeft bij de beroepen.

2.6. De beroepen zijn niet-ontvankelijk.

2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart de beroepen niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en mr. J.G.C. Wiebenga en drs. W.J. Deetman, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.A. Melse, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Melse

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 augustus 2012