Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BX1084

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-07-2012
Datum publicatie
11-07-2012
Zaaknummer
201104351/1/A4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 31 augustus 2010 heeft het college zijn besluit van 24 augustus 2010 tot gedeeltelijke intrekking van de voor de veehouderij aan de [locatie] te Neerkant krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning, ingetrokken.

Wetsverwijzingen
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer 8.25
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2012/767
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201104351/1/A4.

Datum uitspraak: 11 juli 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (hierna: MOB), gevestigd te Nijmegen,

appellante,

en

het college van burgemeester en wethouders van Deurne,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 31 augustus 2010 heeft het college zijn besluit van 24 augustus 2010 tot gedeeltelijke intrekking van de voor de veehouderij aan de [locatie] te Neerkant krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning, ingetrokken.

Bij besluit van 15 maart 2011 heeft het college het door MOB hiertegen gemaakte bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard en het besluit van 31 augustus 2010 voor zover nodig herroepen.

Tegen dit besluit heeft MOB bij brief, bij de rechtbank 's-Hertogenbosch ingekomen op 31 maart 2011, beroep ingesteld. De rechtbank heeft het beroepschrift met toepassing van artikel 6:15 van de Algemene wet bestuursrecht aan de Afdeling doorgezonden.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 25 mei 2012, waar MOB, vertegenwoordigd door ir. A.K.M. van Hoof, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. MOB betoogt dat het bestreden besluit in strijd is met de rechtszekerheid, nu daarin is bepaald dat het besluit van 31 augustus 2010 voor zover nodig wordt herroepen.

2.1.1. Het college heeft in het bestreden besluit erkend dat het besluit van 31 augustus 2010 onrechtmatig is. Omdat volgens het college het besluit van 31 augustus 2010 niet heeft afgedaan aan de gelding van het besluit van 24 augustus 2010, is in het dictum van het bestreden besluit bepaald dat het besluit van 31 augustus 2010 voor zover nodig wordt herroepen.

2.1.2. Door de herroeping van het besluit van 31 augustus 2010 in het dictum van het bestreden besluit te clausuleren met de zinsnede 'voor zover nodig' heeft het college in strijd met de rechtszekerheid gehandeld. Het betoog van MOB slaagt.

2.2. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd voor zover het de zinsnede 'voor zover nodig' in onderdeel 2 van het dictum van dit besluit betreft. Hetgeen MOB voor het overige in beroep heeft aangevoerd, behoeft geen bespreking.

2.3. Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Deurne van 15 maart 2011, kenmerk 274661, voor zover het de zinsnede 'voor zover nodig' in onderdeel 2 van het dictum van dit besluit betreft;

III. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Deurne tot vergoeding van bij de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 874,00 (zegge: achthonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

IV. gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Deurne aan de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. M.P.J.M. van Grinsven, ambtenaar van staat.

w.g. Drupsteen w.g. Van Grinsven

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 juli 2012

462-742.