Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW8816

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-06-2012
Datum publicatie
20-06-2012
Zaaknummer
201202866/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 20 december 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 1997, herziening [locatie] Markelo" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201202866/2/R1.

Datum uitspraak: 11 juni 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te Markelo, gemeente Hof van Twente, en anderen,

en

de raad van de gemeente Hof van Twente,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 20 december 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 1997, herziening [locatie] Markelo" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 20 maart 2012, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 april 2012, hebben [verzoeker] en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 5 juni 2012, waar [verzoeker] en anderen, vertegenwoordigd door ing. M.H. Middelkamp, en de raad, vertegenwoordigd door A.J.B. ter Braak, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is [belanghebbende], vertegenwoordigd door mr. A.P. Cornelissen, advocaat te Middelharnis, en ing. R.B.M. Aagten, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet in de uitbreiding van het bedrijf van [belanghebbende] op het perceel [locatie] te Markelo. Twee bestaande stallen zullen worden uitgebreid, één bestaande stal zal gesloopt worden en een andere stal zal worden gesloopt en worden vervangen door een nieuwe stal. De verschillende stallen zullen met elkaar worden verbonden door overdekte gangen en bij alle stallen worden combi-luchtwassers toegepast. Ten zuiden van de bebouwing zal een aarden geluidwal van 120 m lang en 3,5 m hoog worden aangelegd.

2.3. [verzoeker] en anderen stellen dat er sprake is van een spoedeisend belang, omdat zeer recent is begonnen met bouwkundige werkzaamheden die zien op de beoogde uitbreiding van het bedrijf van [belanghebbende].

De raad en [belanghebbende] hebben aangevoerd dat de bedoelde werkzaamheden worden uitgevoerd op grond van twee in rechte onaantastbare bouwvergunningen en op grond van een omgevingsvergunning die is verleend op basis van een uit 1997 daterend bestemmingsplan.

2.4. Bij besluiten van 10 februari 2009 en 27 mei 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders twee reguliere bouwvergunningen verleend voor het oprichten van een varkensstal, voor het vergroten en vernieuwen van een varkensstal, voor het vergroten en renoveren van een varkensstal en voor het plaatsen van een luchtwasser en enkele verbindingsgangen op het perceel [locatie]. Niet in geschil is dat deze twee bouwvergunningen thans in rechte onaantastbaar zijn.

Voorts is op 21 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de twee voornoemde bouwvergunningen op enkele punten. Deze vergunning is thans nog niet in rechte onaantastbaar. Ter zitting is niet gemotiveerd weersproken door de raad gesteld dat deze omgevingsvergunning is verleend op basis van het voorheen geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1997 (Markelo)".

Op basis van de ter zitting door de raad en [belanghebbende] gedane mededelingen alsmede gelet op de stukken, gaat de voorzitter er van uit dat hetgeen in het thans aan de orde zijnde plan mogelijk wordt gemaakt niet afwijkt van hetgeen waarvoor bij voornoemde drie vergunningen toestemming is verleend.

Voor zover [verzoeker] en anderen ter zitting hebben gewezen op de voorziene geluidwal die ten zuiden van de bebouwing zal worden aangelegd, overweegt de voorzitter dat de raad ter zitting heeft gesteld dat het aanleggen van deze geluidwal reeds mogelijk was op basis van het voorheen geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1997 (Markelo)". In hetgeen [verzoeker] en anderen ter zitting hebben aangevoerd wordt geen aanknopingspunt gevonden om hieraan te twijfelen.

2.5. Gelet op het voorgaande is met het verzoek in zoverre geen spoedeisend belang gemoeid dat het treffen van de verzochte voorlopige voorziening in zoverre rechtvaardigt. De voorzitter overweegt hiertoe dat schorsing van het plan niet tot gevolg heeft dat het bedrijf van [belanghebbende] niet kan worden uitgebreid en dat de geluidwal niet kan worden aangelegd. Het verzoek wordt afgewezen.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.J.G. Driessen, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Driessen

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 juni 2012

634.