Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW8186

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-06-2012
Datum publicatie
13-06-2012
Zaaknummer
201103553/1/A4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 juli 2010 heeft het college het verzoek om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de ammoniakkoelinstallatie van de inrichting aan de Brouwerijstraat 2-10 te Wijlre afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201103553/1/A4.

Datum uitspraak: 13 juni 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Wijlre, gemeente Gulpen-Wittem,

en

het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 27 juli 2010 heeft het college het verzoek om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de ammoniakkoelinstallatie van de inrichting aan de Brouwerijstraat 2-10 te Wijlre afgewezen.

Bij besluit van 15 februari 2011 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de rechtbank Maastricht ingekomen op 14 maart 2011, beroep ingesteld. De rechtbank heeft het beroep ter behandeling doorgezonden naar de Raad van State. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 17 april 2011.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Het college heeft nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 mei 2012, waar het college, vertegenwoordigd door mr. A.M.A.J. Heijnens-Ackermans, R.J.G. Arninkhof en M.G.H.J. van der Venne, allen werkzaam bij de gemeente, is verschenen. Voorts is ter zitting Brand Bierbrouwerij B.V., vertegenwoordigd door J.M.T. de Jonge en F.A.M. van Hoof, vergezeld door drs. O.A.M. Beckers, verschenen.

2. Overwegingen

2.1. [appellant] betoogt dat het college zijn verzoek om handhavend op te treden ten aanzien van de ammoniakkoelinstallatie ten onrechte heeft afgewezen. Volgens hem voldoet deze installatie niet aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (hierna: het Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (hierna: de Revi) en daarmee niet aan de voorschriften verbonden aan de op 6 juni 2001 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning.

2.1.1. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat tijdens diverse controles geen overtreding van de vergunningvoorschriften ten aanzien van de ammoniakkoelinstallatie is geconstateerd, zodat het niet bevoegd is om handhavend op te treden. Ter zitting heeft het college nader toegelicht dat die installatie voldoet aan het Bevi en de Revi. In dat verband heeft het college verwezen naar de uitspraak van de Afdeling van 22 juni 2011, in zaak nr. 201006233/1/R3, die betrekking had op een nieuw bestemmingsplan voor onder meer de brouwerij, en het daarin vermelde rapport "Risicoanalyse Brand Bierbrouwerij te Wijlre" van TNO van 9 december 2010. [appellant] heeft geen concrete aanknopingspunten naar voren gebracht voor twijfel aan de juistheid van het standpunt van het college. Gelet hierop heeft het college het verzoek om handhavend op te treden terecht afgewezen.

De beroepsgrond faalt.

2.2. Het beroep is ongegrond.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. S.F.M. Wortmann, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. J.A.A. van Roessel, ambtenaar van staat.

w.g. Wortmann w.g. Van Roessel

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 juni 2012

457-738.