Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW6939

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-05-2012
Datum publicatie
30-05-2012
Zaaknummer
201100025/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 30 september 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Locatie Gasontvangststation en Gasverdeelstation" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201100025/1/R4.

Datum uitspraak: 30 mei 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Detailconsult Supermarkten B.V. (hierna: Detailconsult), gevestigd te Velsen-Noord, gemeente Velsen, en anderen

appellanten,

en

de raad van de gemeente Katwijk,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 30 september 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Locatie Gasontvangststation en Gasverdeelstation" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben Detailconsult en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 december 2010, beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Detailconsult en anderen hebben nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 april 2012, waar Detailconsult en anderen, vertegenwoordigd door mr. G. Koop en mr. S.F.J. Sluiter, beiden advocaat te Rotterdam, en de raad, vertegenwoordigd door mr. I.M. van der Heijden, advocaat te Den Haag, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ter zitting is het beroep van Detailconsult en anderen ingetrokken voor zover mede ingesteld door Plusbeleg B.V.

2.2. Het plan bevat een planologische regeling voor de vestiging van een gasontvangststation en een gasverdeelstation op een parkeerplaats aan de Visserijkade in Katwijk. De gasstations zijn nu nog gevestigd aan de Mr. C. Fockstraat in Katwijk, op enkele honderden meters van het plangebied. Volgens de plantoelichting is verplaatsing van de gasstations noodzakelijk in verband met de voorgenomen herontwikkeling van het Havengebied fase 2 aan het Prins Hendrikkanaal.

2.3. Detailconsult en anderen voeren onder meer aan dat in het plan onvoldoende is onderbouwd waarom verplaatsing van de gasstations naar het plangebied noodzakelijk zou zijn. Zij achten vestiging van de gasstations op de parkeerplaats onevenredig bezwarend voor de daar gevestigde, door Detailconsult geëxploiteerde supermarkt, omdat de bouw van de gasstations zal leiden tot vermindering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

2.4. Ter zitting heeft de raad verklaard dat hij er thans vanuit gaat dat de voorgenomen herontwikkeling van de omgeving van het Havengebied fase 2 zodanig kan plaatsvinden dat de gasstations op de bestaande locatie kunnen worden ingepast. De raad heeft daarbij uitdrukkelijk te kennen gegeven dat het plan niet zal worden uitgevoerd en dat geen bezwaar bestaat tegen vernietiging ervan.

2.5. Nu de raad zich in zoverre op een ander standpunt stelt dan hij in het bestreden besluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gegeven, moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid. Het beroep van Detailconsult en anderen is gegrond, zodat het bestreden besluit dient te worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Hetgeen voor het overige is aangevoerd behoeft om die reden geen bespreking.

2.6. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Katwijk van 30 september 2010, kenmerk 2010-12543;

III. veroordeelt de raad van de gemeente Katwijk tot vergoeding van de bij Detailconsult Supermarkten B.V. en anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1374,00 (zegge: dertienhonderdvierenzeventig euro), waarvan € 874,00 (zegge: achthonderdvierenzeventig euro) voor kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Katwijk aan Detailconsult Supermarkten B.V. en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 298,00 (zegge: tweehonderdachtennegentig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan één van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. T.L.J. Drouen, ambtenaar van staat.

w.g. Slump w.g. Drouen

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 30 mei 2012

568.