Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW6877

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
22-05-2012
Datum publicatie
30-05-2012
Zaaknummer
201204143/2/A1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 23 september 2011 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Retailhouse B.V. omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een winkelruimte aan de Kleiweg 27-31 te Gouda.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201204143/2/A1.

Datum uitspraak: 22 mei 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

[verzoekers], beiden wonend te Gouda,

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 14 maart 2012 in zaken nrs. 11/8431 en 11/8459 in het geding tussen:

verzoekers en anderen

en

het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

1. Procesverloop

Bij besluit van 23 september 2011 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Retailhouse B.V. omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een winkelruimte aan de Kleiweg 27-31 te Gouda.

Bij uitspraak van 14 maart 2012, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank, voor zover thans van belang, het door onder meer verzoekers daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak hebben verzoekers bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 april 2012, hoger beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 april 2012, hebben verzoekers de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verzoekers hebben nadere stukken ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 10 mei 2012, waar verzoekers, in persoon, en het college, vertegenwoordigd door mr. B.T. Goerdat en drs. ing. S.B. Hokken, beiden werkzaam in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

Voorts is daar Green Retail House, vertegenwoordigd door mr. C.J.R. van Binsbergen, advocaat te Alphen Aan Den Rijn, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Besluiten zijn in beginsel uitvoerbaar, ook als daartegen een rechtsmiddel is aangewend. Dit uitgangspunt geldt te meer, indien, zoals in dit geval, een meervoudige kamer van de rechtbank het tegen het besluit ingestelde beroep ongegrond heeft bevonden.

2.3. Hetgeen verzoekers naar voren hebben gebracht, geeft geen grond voor het oordeel dat op voorhand moet worden aangenomen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans dat uiteindelijk zal blijken dat de omgevingsvergunning niet mocht worden verleend. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat weliswaar in de aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwplan is vermeld dat de bruto vloeroppervlakte 1570 m² bedraagt, maar deze volgens de bij de omgevingsvergunning behorende bouwtekeningen 1777,3 m² bedraagt. Desverzocht heeft het college ter zitting bevestigd dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen, inzage heeft gehad in de bouwtekeningen en derhalve op de hoogte was van de afmetingen van het bouwplan. Voorts heeft het college ter zitting desgevraagd te kennen gegeven dat de onderhandelingen over het openbare karakter van tien parkeerplaatsen op een aangrenzend perceel, ter compensatie van de parkeerplaatsen op het terrein Slapperdel die als gevolg van het realiseren van het bouwplan verloren zullen gaan, gaande zijn. Deze parkeerplaatsen zullen in ieder geval voor omwonenden beschikbaar zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van een pasjessysteem. De onzekerheid over het openbare karakter van deze parkeerplaatsen biedt op zichzelf geen grond voor het treffen van een voorlopige voorziening.

Ter zitting is aan de hand van een door verzoekers overgelegde maquette en foto's van de omgeving de situatie ter plaatse bekeken. Weliswaar heeft het bouwplan, onder meer gelet op de omvang en ruimtelijke uitstraling ervan, impact op de woonomgeving van verzoekers, maar deze impact is, gelet op de afstand van de woning van verzoekers tot het bouwplan, die ruim 35 meter bedraagt, de omstandigheid dat het bouwplan is gesitueerd in de binnenstad van Gouda en het feit dat het college voornemens is het terrein Slapperdel in overleg met de omwonenden her in te richten ter bevordering van de sociale veiligheid, niet zodanig dat het bouwplan onaanvaardbaar moet worden geacht.

2.4. Onder deze omstandigheden bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.E.B. de Haseth, ambtenaar van staat.

w.g. Slump w.g. De Haseth

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 22 mei 2012

476.