Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW6377

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
23-05-2012
Datum publicatie
23-05-2012
Zaaknummer
201109264/1/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 28 juni 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Dörper Toore" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201109264/1/R1.

Datum uitspraak: 23 mei 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant] en anderen, allen wonend te Helden, gemeente Peel en Maas,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Peel en Maas,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 28 juni 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Dörper Toore" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 augustus 2011, beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jansen de Jong Projectontwikkeling B.V. heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 april 2012, waar de raad, vertegenwoordigd door drs. A.P. Langerak en A. Kerkhof, beiden werkzaam bij de gemeente, is verschenen. Voorts is als partij Jansen de Jong Projectontwikkeling B.V., vertegenwoordigd door mr. K. Mutsaers en J.E.H. Tissen, beiden werkzaam bij de vennootschap, ter zitting gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het plan voorziet in de bouw van ongeveer 42 woningen. Het plangebied wordt begrensd door de Molenstraat, het Akkerveld, de Asperge en de Deken Jaspersstraat.

2.2. [appellant] en anderen betogen dat de raad de motivering behorende bij het vaststellingsbesluit niet tijdig aan hen heeft toegestuurd nu zij daarvan pas na de publicatie van het vaststellingsbesluit kennis hebben kunnen nemen. Deze beroepsgrond heeft betrekking op een mogelijke onregelmatigheid van na de datum van het bestreden besluit en kan reeds om die reden de rechtmatigheid van het besluit niet aantasten. Deze mogelijke onregelmatigheid kan geen grond vormen voor de vernietiging van het bestreden besluit.

2.3. Het beroepschrift van [appellant] en anderen is met betrekking tot het zogenoemde trapveldje, de bestemming "Wonen" en de kavels voor de woningen nagenoeg gelijkluidend aan hun zienswijze.

In de overwegingen van het bestreden besluit is ingegaan op deze onderdelen van de zienswijze.

[appellant] en anderen hebben in het beroepschrift, noch anderszins redenen aangevoerd waarom de weerlegging van de desbetreffende zienswijze in het bestreden besluit onjuist zou zijn.

2.4. [appellant] en anderen voeren aan dat de behoefte aan de voorziene woningen niet is aangetoond. Volgens hen stevent de gemeente Peel en Maas af op een overschot aan woningbouw, hetgeen volgt uit de "Woonvisie Plus 2011-2015", vastgesteld door de raad op 25 januari 2011 (hierna: de Woonvisie).

2.4.1. In de Woonvisie is aangegeven dat in het Centrumdorp Panningen-Helden-Egchel, de zogenoemde triple-kern, een behoefte bestaat aan 645 woningen, waarvan 195 woningen in Helden. Verder staat in de Woonvisie dat de zogenoemde triple-kern een planvoorraad kent van ongeveer 890 woningen.

2.4.2. De raad stelt zich op het standpunt dat over voornemens tot realisering van bebouwing pas een standpunt wordt gegeven indien concrete voornemens voor realisering van bebouwing ter beoordeling worden voorgelegd en bovendien is gebleken dat behoefte bestaat aan die bebouwing. De raad heeft ter zitting toegelicht dat in de onderhavige situatie sprake was van een concreet voornemen tot realisering van woningbouw en dat de behoefte daarvoor is gebleken uit gesprekken van de gemeente met makelaars uit Helden en omwonenden van het plangebied en uit de animo voor informatieavonden die hebben plaatsgevonden voor geïnteresseerde potentiële kopers van de voorziene woningen. Daarbij heeft de raad in aanmerking genomen dat het plan voor een belangrijk deel voorziet in woningen die geschikt zijn voor starters en ouderen en aldus aansluit op de behoefte zoals aangegeven in de Woonvisie.

Gezien het onderzoek van de raad naar de behoefte aan de 42 voorziene woningen, dat in aanvulling op de gegevens uit de Woonvisie is verricht, ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het voorliggende plan in een behoefte aan deze woningen voorziet.

2.5. In hetgeen [appellant] en anderen hebben aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

Het beroep is ongegrond.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P.A. Melse, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Melse

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 23 mei 2012

191-668.