Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW5923

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
10-05-2012
Datum publicatie
16-05-2012
Zaaknummer
201201715/1/A1 en 201201715/2/A1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 29 juli 2010, voor zover thans van belang, heeft het college een verzoek van [wederpartijen] om handhavend tegen niet aan detailhandel gerelateerde activiteiten op het perceel [locatie] te Den Haag op te treden afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201201715/1/A1 en 201201715/2/A1.

Datum uitspraak: 10 mei 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) en, met toepassing van artikel 8:86 van die wet, op het hoger beroep van:

het college van burgemeester en wethouders van den Haag,

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 18 januari 2012 in zaak nr. 11/6797 in het geding tussen:

[wederpartij A] en[ wederpartij B]

en

het college.

1. Procesverloop

Bij besluit van 29 juli 2010, voor zover thans van belang, heeft het college een verzoek van [wederpartijen] om handhavend tegen niet aan detailhandel gerelateerde activiteiten op het perceel [locatie] te Den Haag op te treden afgewezen

Bij besluit van 26 juli 2011 heeft het het door [wederpartijen] daartegen gemaakte bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard, het besluit van 29 juli 2010 herroepen, [belanghebbende] op straffe van een dwangsom gelast binnen zes weken het gebruik van de frituurbak op het perceel te beëindigen en beëindigd te houden door het treffen van zodanige maatregelen, dat de frituurbak niet langer voor het gebruik ter plaatse geschikt is, en voor het overige ongegrond.

Bij uitspraak van 18 januari 2012, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het door [wederpartij A] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en het college opgedragen binnen zes weken een nieuw besluit op het door [wederpartijen] gemaakte bezwaar te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.

Tegen deze uitspraak heeft het college bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 15 februari 2012, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 22 februari 2012. Voorts heeft het college de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

[wederpartij A] heeft een verweerschrift ingediend.

Het college heeft een nader stuk ingediend.

De voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 19 april 2012, waar het college, vertegenwoordigd door mr. P. Yildirim, en [wederpartijen], bijgestaan door mr. A. Vinkenborg zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. In dit geval kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de zaak en bestaat ook overigens geen beletsel om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Awb onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

2.2. Ingevolge het bestemmingsplan "Vruchten- en Heesterbuurt" rust op het perceel de bestemming "Woondoeleinden" met nadere aanduiding "detailhandel (dh)".

2.3. Ingevolge artikel 5 van de planvoorschriften zijn gronden met die aanduiding mede bestemd voor detailhandel, uitsluitend op de begane grond.

Ingevolge artikel 1, onder n, wordt onder detailhandel verstaan: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. Hieronder worden niet begrepen belwinkels, sekswinkels, coffeeshops, paddoshops, het verkopen en/of leveren van goederen voor verbruik ter plaatse, detailhandel in volumineuze goederen en evenmin het verkopen van (consumenten)vuurwerk inclusief de daarbij behoprende opslag van vuurwerk, behoudens het bepaalde in de voorschriften van het bestemmingsplan Parapluherziening detailhandel vuurwerk.

2.4. Op het perceel wordt een mini-supermarkt annex bakkerij gedreven. Niet in geschil is dat ter plaatse ook Turkse pizza's, shoarma/döner, frites en zogeheten "kapsalon" worden verkocht en deze verkoop als horeca-activiteit dient te worden aangemerkt.

2.5. Bij besluit van 4 februari 2010 heeft de raad de Toekomstvisie Horeca 2010-2015 Den Haag (hierna: de Toekomstvisie) vastgesteld. Hierin zijn voorwaarden vermeld, waaronder ondergeschikte horeca-activiteiten worden toegestaan, zonder dat daarvoor krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning is verleend.

2.6. Het college betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de ontplooide horeca-activiteiten in overeenstemming zijn met de Toekomstvisie en niet in strijd met de ter plaatse geldende bestemming, nu die ondergeschikt zijn aan de hoofdactiviteit op het perceel.

2.6.1. Dat betoog faalt. Het bestemmingsplan staat, gelet op de omschrijving van de betekenis van de term detailhandel in artikel 1, onder n, van de planvoorschriften, ter plaatse geen horeca-activiteiten toe. De vraag of de horeca-activiteiten voldoen aan de voorwaarden, vermeld in de Toekomstvisie, heeft daarom niet de betekenis die het college daaraan gehecht wil zien. De horeca-activiteiten op het perceel zijn voorts geen ondergeschikte nevenactiviteiten, nu de relatie met de functie detailhandel ontbreekt. De rechtbank heeft de horeca-activiteiten op het perceel derhalve terecht in strijd met het bestemmingsplan geacht.

2.7. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient, zij het met verbetering van gronden waarop die rust, te worden bevestigd.

2.8. Gelet hierop, bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. Kos, ambtenaar van staat.

w.g. Loeb w.g. Kos

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 10 mei 2012

580.