Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW3053

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-04-2012
Datum publicatie
18-04-2012
Zaaknummer
201104149/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 7 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Burgemeester Falkenaweg 54, Heerenveen" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201104149/1/R4.

Datum uitspraak: 18 april 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante], wonend te Heerenveen,

en

de raad van de gemeente Heerenveen,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 7 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Burgemeester Falkenaweg 54, Heerenveen" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellante] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 april 2011, beroep ingesteld.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 maart 2012, waar de raad, vertegenwoordigd door G. Haanstra, werkzaam bij de gemeente, is verschenen.

Voorts is ter zitting de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Clafis Engineering B.V., vertegenwoordigd door [directeur], verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het plan voorziet in de toekenning van de bestemming "Gemengd" aan het perceel Burgemeester Falkenaweg 54 te Heerenveen. Op dit perceel bevindt zich een monumentale voormalige technische school. Ingevolge artikel 3, lid 3.1.1, en artikel 3, lid 3.2.1, onder f, van de planregels zijn de voor deze bestemming aangewezen gronden, voor zover hier van belang en in onderlinge samenhang gelezen, bestemd voor woningen en een restaurant met een brutovloeroppervlakte (hierna: bvo) van 300 m2.

2.2. [appellante] betoogt, samengevat weergegeven, dat het vestigen van woningen en een restaurant in de monumentale school, die tegenover haar woning ligt, onaanvaardbare hinder met zich zal brengen. Zo zullen aankomende en vertrekkende bezoekers geluidhinder en lichthinder veroorzaken en zal haar privacy worden aangetast. Verder betoogt zij dat het plangebied in een woonomgeving ligt en dat een restaurant daar niet in past. Tot slot voert zij aan dat het plan niet uitvoerbaar is, omdat in Heerenveen geen behoefte is aan een restaurant voor het duurdere segment zoals Clafis Engineering B.V. dat wenst te realiseren.

2.2.1. De raad heeft ter zitting meegedeeld dat de beide ten behoeve van de verbouwing van de schoolgebouwen verleende omgevingsvergunningen inmiddels in rechte onaantastbaar zijn.

2.3. De voorzitter heeft in zijn uitspraak van 7 juli 2011 op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (zaak nr. 201104149/2/R4) deze bezwaren inhoudelijk behandeld en is op grond van de in die uitspraak opgenomen overwegingen tot een voorlopig rechtmatigheidsoordeel gekomen. De Afdeling ziet in hetgeen in de stukken en het verhandelde ter zitting naar voren is gebracht geen grond om tot een ander oordeel over de rechtmatigheid van het bestreden besluit te komen dan de voorzitter in de uitspraak van 7 juli 2011. De beroepsgronden falen.

2.4. In hetgeen [appellante] heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

2.5. Het beroep is ongegrond.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. M.A.A. Mondt-Schouten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A. Bijleveld, ambtenaar van staat.

w.g. Mondt-Schouten w.g. Bijleveld

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 april 2012

433.