Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW0752

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-03-2012
Datum publicatie
04-04-2012
Zaaknummer
201109738/2/A4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 18 juli 2011 heeft het college van gedeputeerde staten aan Staatsbosbeheer Regio Oost een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de herontwikkeling en het exploiteren van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk. Dit besluit is op 21 juli 2011 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201109738/2/A4.

Datum uitspraak: 30 maart 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de stichting Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn,

verzoekster,

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 18 juli 2011 heeft het college van gedeputeerde staten aan Staatsbosbeheer Regio Oost een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor de herontwikkeling en het exploiteren van voormalig zendercomplex Radio Kootwijk. Dit besluit is op 21 juli 2011 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft de Stichting bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 september 2011, beroep ingesteld. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 maart 2012, heeft de Stichting de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 15 maart 2012, waar de Stichting, vertegenwoordigd door [gemachtigde], en het college van gedeputeerde staten, vertegenwoordigd door M. de Jonge en ing. O.J. Reyntjes, zijn verschenen. Voorts zijn ter zitting Staatsbosbeheer Regio Oost, vertegenwoordigd door mr. J.H.L. Gritter, en het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, vertegenwoordigd door drs. M.J. van Dooren en H. Groeneveld, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een voorlopige voorziening worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

2.3. De Stichting beoogt met het verzoek om voorlopige voorziening de aanleg van het fietspad Burelhul - Dabbelosepad op het voormalig zendercomplex Radio Kootwijk te voorkomen. Volgens haar zorgt dit fietspad voor versnippering van het gebied en heeft het pad een aantrekkende werking op onder meer fietsers, voetgangers en mountainbikers in het gebied, waardoor een brede strook naast het pad ongeschikt wordt voor extreem verstoringgevoelige soorten. Door de versnippering van het gebied is het niet langer geschikt voor grondbroeders, zodat de vergunning in strijd met de Nbw 1998 is verleend, aldus de Stichting.

2.3.1. In het verzoek om voorlopige voorziening stelt de Stichting dat reeds met de uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het fietspad is begonnen. Ter zitting is gebleken dat het fietspad Burelhul - Dabbelosepad inmiddels is aangelegd. Voorts heeft Staatsbosbeheer onweersproken gesteld dat tot september 2012 geen werkzaamheden in het gebied zullen plaatsvinden. Onder deze omstandigheden bestaat er naar het oordeel van de voorzitter geen onverwijlde spoed die vergt dat, in afwachting van de behandeling van het geding in de bodemprocedure, een voorlopige voorziening wordt getroffen.

2.4. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. T.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.T. de Jong, ambtenaar van staat.

w.g. Drupsteen w.g. De Jong

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 30 maart 2012

628.