Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW0152

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
23-03-2012
Datum publicatie
28-03-2012
Zaaknummer
201200777/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 oktober 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "RvR Helvoirtseweg 19/Roonsestraat Haaren" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201200777/2/R3.

Datum uitspraak: 23 maart 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te Boxtel,

en

de raad van de gemeente Haaren,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 13 oktober 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "RvR Helvoirtseweg 19/Roonsestraat Haaren" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 januari 2012, beroep ingesteld. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 januari 2012, heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 14 maart 2012, waar de raad, vertegenwoordigd door mr. drs. S.M.W. Verouden, werkzaam bij de gemeente, is verschenen. Voorts zijn ter zitting verschenen [belanghebbenden], bijgestaan door E. Petit BSc.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Met het bestemmingsplan wordt onder meer beoogd te voorzien in de ontwikkeling van twee woningen aan de Roonsestraat, ten oosten van een bestaande woning op het perceel Helvoirtseweg 19.

2.3. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) kan door een belanghebbende bij de Afdeling beroep worden ingesteld tegen een besluit omtrent vaststelling van een bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.4. [verzoeker] woont op een afstand van ongeveer 8 km van het plangebied. Hij heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd in verband waarmee zou moeten worden geoordeeld dat ondanks deze afstand een objectief en persoonlijk belang van hem rechtstreeks door het besluit zou worden geraakt. De voorzitter betwijfelt daarom of hij als belanghebbende bij het bestreden besluit als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb kan worden aangemerkt en of hij daartegen ingevolge artikel 8.2, eerste lid, van de Wro, beroep kon instellen. De verwachting is dat het beroep van [verzoeker] niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de bodemprocedure.

2.5. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R.I. Slagt, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Slagt

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 23 maart 2012

618.