Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BV9499

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
21-03-2012
Datum publicatie
21-03-2012
Zaaknummer
201101039/1/A4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 25 februari 2010 heeft het college, voor zover hier van belang, verklaard het in werking zijn van de inrichting van [vergunninghoudster] op het perceel [locatie] te Oldenzaal, onder voorwaarden te gedogen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201101039/1/A4.

Datum uitspraak: 21 maart 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Oldenzaal,

en

het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 25 februari 2010 heeft het college, voor zover hier van belang, verklaard het in werking zijn van de inrichting van [vergunninghoudster] op het perceel [locatie] te Oldenzaal, onder voorwaarden te gedogen.

Bij besluit van 7 december 2010, verzonden op 13 december 2010, heeft het college het door [appellant] en anderen hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 20 januari 2011, beroep ingesteld. Bij brief van 18 februari 2011 zijn de gronden van het beroep aangevuld.

[appellant] en het college hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 februari 2012, waar [appellant], vertegenwoordigd door ing. M.H. Middelkamp en het college, vertegenwoordigd door G.A. Maas, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is [vergunninghoudster], vertegenwoordigd door G.J.G. van Zandbeek, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Ter zitting heeft [appellant] zijn beroep voor zover dat betrekking heeft op de vaststelling van de hoogte van de verbeurde dwangsommen ten aanzien van het niet tijdig nemen van een besluit op bezwaar ingetrokken.

2.2. Het besluit van 25 februari 2010 is genomen naar aanleiding van een op hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer gebaseerd verzoek van 9 juli 2009 om handhavend optreden met betrekking tot de voor de inrichting krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning. Blijkens de considerans van het besluit heeft het college bij de afweging om het in werking zijn van de inrichting te gedogen uitsluitend de overtredingen van deze vergunning betrokken. Het besluit heeft - anders dan [appellant] betoogt - dan ook alleen betrekking op het gedogen van overtredingen van deze vergunning.

Dit brengt mee dat voor zover het bezwaarschrift mede moet worden aangemerkt als een verzoek om handhaving van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, een dergelijk verzoek in het kader van deze procedure niet aan de orde kan komen.

2.3. Bij besluit van 15 november 2010 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Barim) met betrekking tot afvalgerelateerde activiteiten gewijzigd. Op 1 januari 2011 is deze wijziging in werking getreden.

Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 28 april 2011, in zaak nr. 201012132/5/M2 (aangehecht), vallen de activiteiten van de inrichting onder de werking van het Barim, zodat de voor de inrichting krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning is komen te vervallen.

2.3.1. Het voorgaande betekent dat aan het besluit van 25 februari 2010 geen betekenis meer toekomt. Hetzelfde geldt voor het bestreden besluit dat strekt tot handhaving van het besluit van 25 februari 2010. Niet is gebleken dat [appellant] nog belang heeft bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit.

2.3.2. Het beroep is niet-ontvankelijk.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. A.W.M. Bijloos, voorzitter, en mr. W. Sorgdrager en mr. F.C.M.A. Michiels, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.B. van der Maesen de Sombreff, ambtenaar van staat.

w.g. Bijloos w.g. Van der Maesen de Sombreff

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 21 maart 2012

190-693.