Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BV6497

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
14-02-2012
Datum publicatie
22-02-2012
Zaaknummer
201110983/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 september 2011, volgnummer 11.121, heeft de raad het bestemmingsplan "Aansluiting Kruisstraat" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201110983/2/R3.

Datum uitspraak: 14 februari 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te Veldhoven,

en

de raad van de gemeente Veldhoven,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 27 september 2011, volgnummer 11.121, heeft de raad het bestemmingsplan "Aansluiting Kruisstraat" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 20 december 2011, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 20 december 2011, heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 31 januari 2012, waar [verzoeker], bijgestaan door P.M. van Herk en W. van Aerle, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet, voor zover hier van belang, in een wijziging van de infrastructuur ter plaatse van de aansluiting Heistraat/Peter Zuidlaan/Kruisstraat door middel van een nieuwe rotonde en een wijziging van het beloop van de hierop aansluitende wegen.

2.3. [verzoeker] stelt onder meer dat de in het plan voorziene weg op 3 m van zijn woning komt te liggen, waardoor zijn woon- en leefklimaat onevenredig zal worden aangetast. Hij beoogt een schorsing van het besluit, teneinde te voorkomen dat in afwachting van de behandeling van de hoofdzaak met de aanleg van de weg kan worden begonnen.

2.4. In zijn brief van 26 januari 2012 geeft de raad aan dat de aanvang van de werkzaamheden in het kader van de realisering van het plan in verband met de afstemming op andere infrastructurele werken in de directe omgeving, niet eerder is voorzien dan rond de zomervakantie. Omdat de planning ten aanzien van de uitvoering van het project in verband hiermee niet in gevaar zal komen door het treffen van een voorlopige voorziening heeft de raad hiertegen geen bezwaar.

2.5. Het plangebied betreft, voor zover hier van belang, een thans braakliggend terrein direct naast de woning van [verzoeker] aan het Gareel 30, waaraan in het vorige plan de bestemming "Agrarisch gebied zonder bebouwing" is toegekend. In het voorliggende plan is ten behoeve van de voorziene weg de bestemming "Verkeer" opgenomen op een afstand van ongeveer 3 m van de woning van [verzoeker]. Tussen de weg en de woning is de bestemming "Groen" toegekend, waarbinnen volgens de planregels ook fiets- en wandelpaden zijn toegestaan. Ter zitting heeft [verzoeker] toegelicht dat zich aan deze zijde van zijn huis zijn slaapkamer bevindt. Uit de stukken blijkt verder dat vanwege de berekende toename van geluidsbelasting vanwege de voorziene weg ter plaatse van de woning van [verzoeker] in het kader van het plan een hogere grenswaarde voor zijn woning is vastgesteld.

2.6. De voorzitter overweegt dat uit de brief van de raad niet blijkt dat geen omgevingsvergunning zal worden verleend voordat uitspraak in de bodemprocedure is gedaan of dat de werkzaamheden zullen worden uitgesteld tot na die uitspraak. In verband hiermee en gelet op het vorenstaande ziet de voorzitter in dit geval, na afweging van alle betrokken belangen en ter voorkoming van onomkeerbare gevolgen, aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.

2.7. De raad dient om navolgende wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Veldhoven van 27 september 2011, volgnummer 11.121;

II. veroordeelt de raad van de gemeente Veldhoven tot vergoeding van bij [verzoeker] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 874,00 (zegge: achthonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

III. gelast dat de raad van de gemeente Veldhoven aan [verzoeker] het door hem voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 152,00 (zegge: honderdtweeënvijftig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. F.W.M. Kooijman, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Kooijman

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 14 februari 2012

177-715.