Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BV5072

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
15-02-2012
Datum publicatie
15-02-2012
Zaaknummer
201101184/1/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 november 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Megen Zuid - 2010" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201101184/1/R3.

Datum uitspraak: 15 februari 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellant sub 1] en anderen, allen wonend te Megen, gemeente Oss,

2. [appellant sub 2], wonend te Megen, gemeente Oss,

3. [appellant sub 3], wonend te Megen, gemeente Oss,

en

de raad van de gemeente Oss,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 4 november 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Megen Zuid - 2010" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 25 januari 2011, [appellant sub 2] bij brief, bij de Raad van State per faxbericht ingekomen op 25 januari 2011, en [appellant sub 3] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 januari 2011, beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant sub 3] heeft een nader stuk ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 december 2011, waar [appellant sub 2] en [appellant sub 3], beiden bijgestaan door mr. C.R. Jansen, werkzaam bij Stichting Achmea Rechtsbijstand, en de raad, vertegenwoordigd door mr. C.M. Aarns en J. de Porto, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het plan voorziet bij recht in de bouw van ongeveer 70 woningen aan de Kapelstraat en de Meerstraat ten zuiden van de kern Megen.

2.2. [appellant sub 2] en [appellant sub 3] voeren aan dat, mede gelet op de economische crisis, onvoldoende duidelijk is of de in het plan voorziene woningen kunnen worden verkocht, omdat onduidelijk is in welke mate hieraan behoefte bestaat. Volgens hen is thans reeds sprake van leegstand van woningen in Megen.

2.2.1. Volgens de plantoelichting is voor de gemeente Oss in de provinciale woningbouwprognose voorzien in totaal 819 nieuwe woningen. Op basis daarvan is in het woningbouwprogramma voor Megen, Macharen en Haren wat betreft Megen voor de periode 2008 - 2030 voorzien in totaal 186 nieuwe woningen. De in het plan voorziene woningbouw maakt onderdeel uit van dat woningbouwprogramma. Volgens de raad is in de periode 2001 tot en met 2010 gemiddeld slechts één woning per jaar aan de woningvoorraad van de kern Megen toegevoegd. Voorts is uit de door de dorpsraad Megen in 2010 gehouden peiling gebleken dat er voldoende behoefte is aan de in het plan voorziene woningen. [appellant sub 2] en [appellant sub 3] hebben niet aannemelijk gemaakt dat de prognose die als uitgangspunt heeft gediend voor de woningbehoefte binnen de planperiode en voor de lange termijn vanwege de economische omstandigheden die zich thans voordoen onvoldoende grondslag biedt voor de keuze van de raad om het aantal in het plan voorziene woningen te bouwen. Het betoog faalt.

2.3. [appellant sub 3], [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2], die wonen in de [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3], hebben bezwaren tegen de woningbouw die in het plan aan de achterzijde van hun woningen is voorzien. Zij hebben hiertegen bezwaren omdat ten behoeve van de nieuwe woningen de bestaande groenstrook die grenst aan hun achtertuinen zal moeten verdwijnen en niet is voorzien in een andersoortige buffer (zoals een brandgang) tussen hun woningen en de in het plan voorziene woningen. Hierdoor wordt volgens hen hun privacy aangetast. Voorts vrezen zij voor waardevermindering van hun woningen.

2.3.1. De raad stelt dat de bestaande groenstrook niet kan worden gehandhaafd, omdat dit ten koste gaat van de tuinen bij de nieuwe woningen. De raad vindt het niet aanvaardbaar de kavels van de nieuwe woningen kleiner te maken, omdat dan het gewenste kwaliteitsniveau niet meer wordt bereikt. Verder stelt de raad dat de afstand tussen de woningen van [appellant sub 3], [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] en de voorziene woningen voldoende is.

2.3.2. Direct grenzend aan de percelen van [appellant sub 3], [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] voorziet het plan in vrijstaande en half-vrijstaande woningen. De goot- en bouwhoogte van deze woningen mag niet meer bedragen dan 4,5 m respectievelijk 9 m. Deze hoogten zijn afgestemd op een bouwmassa van een of anderhalve bouwlaag met een kap. Dit is volgens de raad een veel voorkomende bouwvorm in Megen en komt ook in de Lindenstraat voor. De woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd en staan op afstanden van ten minste 25 m van de woningen van [appellant sub 3], [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2]. In het stedelijk gebied van Megen komt een dergelijke afstand vaker voor. Gelet hierop heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de privacy van [appellant sub 3], [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] niet in zodanige mate wordt aangetast dat de raad hieraan doorslaggevende betekenis had moeten toekennen. Hierbij neemt de Afdeling in aanmerking dat [appellant sub 3], [appellant sub 1] en anderen en [appellant sub 2] erf- en terreinafscheidingen op hun perceelsgrens mogen aanbrengen en dat de raad de desbetreffende bouwvlakken bij de vaststelling van het plan heeft verkleind om aan hun bezwaren tegemoet te komen. Voorts is de beweerdelijk te lijden schade als gevolg van de waardedaling van hun woningen evenmin zodanig dat de raad hieraan doorslaggevende betekenis had moeten toekennen. Het betoog faalt.

2.4. In hetgeen [appellant sub 1] en anderen, [appellant sub 2] en [appellant sub 3] hebben aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan, voor zover bestreden, strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit in zoverre anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. De beroepen zijn ongegrond.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart de beroepen ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. F.W.M. Kooijman, ambtenaar van staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Kooijman

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 februari 2012

177-653.