Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BV1866

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
16-01-2012
Datum publicatie
25-01-2012
Zaaknummer
201113392/2/H1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

t hoger beroep richt zich tegen de uitspraak van 23 december 2011, verzonden op dezelfde dag, van de voorzieningenrechter. De rechtbank heeft het bij haar op 27 december 2011 ingekomen verzoek een voorlopige voorziening te treffen doorgezonden aan de Afdeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201113392/2/H1.

Datum uitspraak: 16 januari 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) op het hoger beroep van:

[verzoeker], wonend te Dordrecht,

verzoeker,

tegen de uitspraak van voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht (hierna: de voorzieningenrechter) van 23 december 2011 in zaken nrs. 11/807 en 11/1554 in het geding tussen:

[verzoeker]

en

het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht (hierna: het college).

Openbare zitting gehouden op 16 januari 2012 om 13.15 uur.

Tegenwoordig:

Staatsraad mr. R.W.L. Loeb voorzitter (vz.)

ambtenaar van staat: mr. G.J. Deen

Verschenen:

[verzoeker], in persoon;

Het college, vertegenwoordigd door mr. drs. J.E. Ossewaarde, werkzaam bij de gemeente.

Procesverloop

Het hoger beroep richt zich tegen de uitspraak van 23 december 2011, verzonden op dezelfde dag, van de voorzieningenrechter. De rechtbank heeft het bij haar op 27 december 2011 ingekomen verzoek een voorlopige voorziening te treffen doorgezonden aan de Afdeling.

De voorzitter

wijst het verzoek af.

Daartoe overweegt hij het volgende.

Bij het in bezwaar in stand gelaten besluit van 16 juni 2011 heeft het college [verzoeker] op voet van artikel 13 van de Woningwet aangeschreven om voorzieningen aan de woning aan de [locatie 1] te Dordrecht te treffen, bestaande uit het aanbrengen van een nieuwe fundering die het stabiele draagvermogen kan leveren. In het besluit is [verzoeker] medegedeeld dat hij binnen zes weken na de verzending ervan een schriftelijke verklaring dient te overleggen, waaruit blijkt dat hij alsnog bereid is mee te werken aan het bloksgewijs funderingsherstel van de bouwkundige eenheid waartoe de woning behoort. Voorts heeft het college [verzoeker] op straffe van bestuursdwang gelast om aan voormelde aanschrijving te voldoen. In de last is vermeld dat het college de voorzieningen aan de fundering van de woning van gemeentewege zal laten uitvoeren conform de aan de aannemer verleende omgevingsvergunning, indien [verzoeker] na afloop van de gestelde termijn niet aan de last heeft voldaan. Niet in geschil is dat [verzoeker] niet aan de aanschrijving heeft voldaan.

Ter zitting heeft het college verklaard dat het de aannemer opdracht heeft gegeven om 18 januari 2012 te beginnen met uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het bloksgewijs funderingsherstel van de woningen in de [locatie 2], waartoe de woning van [verzoeker] behoort. Het verzoek strekt ertoe om in afwachting van het oordeel van de Afdeling op het hoger beroep te voorkomen dat een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van deze werkzaamheden.

Naar voorlopig oordeel bestaat voldoende reden om aan te nemen dat het voorziene onderhoud aan de fundering van de bouwkundige eenheid [locatie 2] nodig is. De vraag of de aan het funderingsherstel van zijn pand verbonden kosten, die naar het college ter zitting heeft gesteld € 87.396,- bedragen, voor rekening van [verzoeker] behoren te komen, leent zich niet voor beantwoording in deze procedure en zal in de bodemprocedure onderzocht moeten worden. Gelet hierop en nu het college een groot belang heeft bij een spoedige aanvang van de herstelwerkzaamheden, bestaat aanleiding het verzoek af te wijzen.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

w.g. Loeb w.g. Deen

voorzitter ambtenaar van staat

604.