Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BU5372

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
15-11-2011
Datum publicatie
23-11-2011
Zaaknummer
201108880/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 9 juni 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Kern 's-Heerenhoek 2011" (hierna: het plan) vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201108880/2/R2.

Datum uitspraak: 15 november 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekster] en anderen, allen wonend te 's-Heerenhoek, gemeente Borsele,

en

de raad van de gemeente Borsele,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 9 juni 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Kern 's-Heerenhoek 2011" (hierna: het plan) vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoekster] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 16 augustus 2011, beroep ingesteld. Voorts hebben [verzoekster] en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 oktober 2011, waar [verzoekster] en anderen, in de persoon van [verzoekster], en de raad, vertegenwoordigd door drs. ing. M.A.M. Heijdra, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is daar gehoord [ontwikkelaar] van de in het plan voorziene woningen aan de 's-Heerenhoeksedijk.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet, voor zover thans van belang, in de bouw van twee vrijstaande woningen op een perceel aan de 's-Heerenhoeksedijk. Het perceel ligt naast het perceel 's-Heerenhoeksedijk 1, aan de zuidzijde van de kern 's-Heerenhoek en is thans in gebruik als volkstuin.

2.3. Voor zover [verzoekster] en anderen stellen dat hun beroep mede is gericht tegen het ten behoeve van de in het plan voorziene woningen aan de 's-Heerenhoeksedijk opgestelde beeldkwaliteitplan en hun verzoek is gericht op schorsing daarvan, overweegt de voorzitter dat een besluit tot vaststelling van een beeldkwaliteitplan niet is te kwalificeren als een besluit waartegen bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld. Wel dient een dergelijk plan te worden betrokken bij de toetsing van een bestemmingsplan indien dit onderdeel is geworden van het betreffende bestemmingsplan. Gezien de stukken en het verhandelde ter zitting verwacht de voorzitter dat in de hoofdzaak zal worden geoordeeld dat het beeldkwaliteitplan in het voorliggende geval geen onderdeel is geworden van het plan. Gelet daarop zijn de gronden voor zover gericht tegen het beeldkwaliteitplan in deze procedure buiten beschouwing gelaten.

2.4. [verzoekster] en anderen richten zich tegen het plandeel met de bestemming "Wonen" dat voorziet in de bouw van twee woningen op het perceel aan de 's-Heerenhoeksedijk. Zij hebben verzocht terzake een voorlopige voorziening te treffen, teneinde te voorkomen dat kan worden begonnen met de bouw van de woningen. Ten aanzien van de spoedeisendheid van hun verzoek hebben [verzoekster] en anderen gesteld dat reeds is aangevangen met werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de woningen. De grond op het perceel is opgehoogd, waardoor wateroverlast ontstaat voor de omringende percelen.

2.5. De voorzitter ziet geen aanleiding voor het oordeel dat door de inwerkingtreding van het plan onomkeerbare gevolgen zullen ontstaan, nu is gebleken dat geen omgevingsvergunning voor het bouwen van de twee woningen is aangevraagd. De [ontwikkelaar] van deze woningen, heeft ter zitting verklaard dat hij ook niet zal overgaan tot de aanvraag van een dergelijke vergunning voordat de Afdeling in de hoofdzaak op het beroep van [verzoekster] en anderen heeft beslist. Ten aanzien van het betoog van [verzoekster] en anderen dat onomkeerbare gevolgen zullen ontstaan door de reeds aangevangen werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de woningen, is ter zitting door de raad onweersproken gesteld dat het perceel ook reeds onder het geldende bestemmingsplan "Borsels Buiten" kan worden opgehoogd, nu in dat plan geen aanlegvergunningenstelsel is opgenomen. Overigens is ter zitting door [ontwikkelaar] toegezegd dat geen verdere werkzaamheden ten behoeve van de bouw van de woningen zullen worden verricht voordat de Afdeling in de hoofdzaak op het beroep van [verzoekster] en anderen heeft beslist.

2.6. Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening wegens het ontbreken van een spoedeisend belang af te wijzen.

2.7. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. Vogel-Carprieaux, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Vogel-Carprieaux

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 november 2011

458-694.