Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BU3769

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
09-11-2011
Datum publicatie
09-11-2011
Zaaknummer
201103745/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 25 januari 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, 11e herziening" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Wet ruimtelijke ordening
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 3:2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2012/242
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201103745/1/R2.

Datum uitspraak: 9 november 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de minister van Defensie,

appellant,

en

de raad van de gemeente Reimerswaal,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 25 januari 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, 11e herziening" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft de minister bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 28 maart 2011, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 22 april 2011.

De raad heeft een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 september 2011, waar de minister, vertegenwoordigd door mr. A.J. van Heusden en ir. V.M.J. Gales, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het plan voorziet in een 11e herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied", waarbij onder meer een aantal bepalingen ten aanzien van de in de gemeente Reimerswaal gelegen windturbineparken is herzien.

2.1.1. De minister kan zich niet verenigen met het plan voor zover dit voorziet in een nieuwe planregel opgenomen in artikel 22B. De minister voert hiertoe aan dat het oprichten van windturbines op plaatsen die daarvoor binnen het bestemmingsplan zijn aangewezen van invloed kan zijn op de radarontvangst van het radarstation op de vliegbasis Woensdrecht. Het gaat om bouwwerken met een bouwhoogte van meer dan (voor zover het de gronden in het plangebied betreft) 63,8 meter binnen een straal van ongeveer 28 km rondom de positie van de radar op de vliegbasis Woensdrecht. Het Defensiebeleid ten aanzien van radarverstoring is, zo stelt de minister, algemeen bekend door publicaties in de Staatscourant van 20 november 2006, nummer 226, en op de website van het ministerie van Defensie. Bij brieven van 27 oktober 2006 en 6 november 2006 is de gemeente Reimerswaal in kennis gesteld van het feit dat gemeentelijk grondgebied is gelegen in het radarverstoringsgebied van de vliegbasis. De minister betoogt dat de raad ten onrechte bij de voorbereiding van het plan geen contact heeft opgenomen met de Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie, waardoor geen radarverstoringsonderzoek is uitgevoerd. Negatieve verstoringseffecten voor de radar op de vliegbasis Woensdrecht door de realisering van de in artikel 22B van de planregels toegestane windturbines kunnen daarom niet worden uitgesloten, aldus de minister.

2.1.2. Op grond van het bestemmingsplan "Buitengebied (5e herziening) Windturbinepark Anna-Mariapolder", vastgesteld op 29 september 1998, waren ingevolge artikel 28F van de planvoorschriften van dat bestemmingsplan windturbines in het windturbinepark Anna-Mariapolder toegestaan met een maximale bouwhoogte van 80 meter. Dit bestemmingsplan is herzien met het bestemmingsplan "Buitengebied, 5e herziening", vastgesteld op 20 april 2010. Ingevolge artikel 22A van de planvoorschriften van het bestemmingsplan "Buitengebied, 5e herziening" is een maximale bouwhoogte van 40 meter toegestaan voor windturbines, waaronder die binnen het windturbinepark Anna-Mariapolder. De raad stelt zich op het standpunt dat de verlaging van de maximaal toegestane bouwhoogte van de windturbines in het bestemmingsplan "Buitengebied, 5e herziening" van 80 meter naar 40 meter een omissie was. Met het in het thans aan de orde zijnde gewijzigd vastgestelde artikel 22B heeft de raad deze omissie willen herstellen, door in deze planregel voor windturbines opnieuw een maximale bouwhoogte van 80 meter toe te staan.

2.1.3. Vaststaat dat het windturbinepark Anna-Mariapolder binnen het radarverstoringsgebied van het vliegveld Woensdrecht ligt. Op grond van het beleid van de staatssecretaris van Defensie van 27 oktober 2006 dient overleg te worden gepleegd met de Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie indien binnen dit radarverstoringsgebied een bouwhoogte van, voor zover het de gronden in het plangebied betreft, 63,8 meter mogelijk wordt gemaakt. Zoals de raad blijkens de memo van 12 september 2011 onderkent, is er voorafgaand aan de vaststelling van het plan ten onrechte geen overleg geweest met de Dienst Vastgoed Defensie van het ministerie. Er is dan ook geen onderzoek verricht naar eventuele verstoringen van de radar van het vliegveld Woensdrecht, vanwege de met het plan maximaal toegestane bouwhoogte van 80 meter voor de windturbines in het windturbinepark Anna-Mariapolder.

2.1.4. In hetgeen de minister heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit, voor zover het betreft artikel 22B van de planregels, is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht te worden vernietigd.

2.2. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Reimerswaal van 25 januari 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied, 11e herziening", voor zover het betreft artikel 22B van de planregels;

III. gelast dat de raad van de gemeente Reimerswaal aan de minister van Defensie het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, voorzitter, en mr. M.W.L. Simons-Vinckx en mr. N.S.J. Koeman, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. Plambeck, ambtenaar van staat.

w.g. Van Buuren w.g. Plambeck

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 november 2011

159-677.