Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BU3121

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
02-11-2011
Datum publicatie
02-11-2011
Zaaknummer
201106187/1/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 april 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Schadijkerweg-Oost" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201106187/1/R1.

Datum uitspraak: 2 november 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vennootschap onder firma Bloesem Remedies Nederland v.o.f., gevestigd te Meterik, gemeente Horst aan de Maas, waarvan de vennoten zijn [vennoot 1] en [vennoot 2],

appellante,

en

de raad van de gemeente Horst aan de Maas,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 april 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Schadijkerweg-Oost" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft Bloesem Remedies Nederland bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 juni 2011, beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 oktober 2011, waar de raad, vertegenwoordigd door mr. P.P.L. Lucas, ambtenaar in dienst van de gemeente, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. In de plantoelichting is vermeld dat het bestemmingsplan voorziet in ongeveer 49 tot 54 woningen die zullen worden gebouwd aansluitend aan de bestaande woonbebouwing aan de Schadijkerweg.

2.2. Bloesem Remedies Nederland heeft aangevoerd dat de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan ten onrechte aanving en eindigde op een erkende feestdag respectievelijk een zondag. Deze beroepsgrond heeft betrekking op een mogelijke onregelmatigheid van na de datum van het bestreden besluit en kan reeds om die reden de rechtmatigheid van het besluit niet aantasten. Deze mogelijke onregelmatigheid kan geen grond vormen voor de vernietiging van het bestreden besluit.

2.3. Bloesem Remedies stelt dat het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en het Limburgs Kwaliteitsmenu. In dit verband voert zij aan dat uit het bestreden besluit niet volgt hoe de vereiste bijdrage wordt geleverd aan een landschappelijke kwaliteitsverbetering, natuurontwikkeling en ontstening en evenmin hoe de vereiste inpassing van het bestemmingsplan in het landschap en de landbouwstructuur plaatsvindt. Hieromtrent overweegt de Afdeling dat de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan niet aan voornoemd beleid is gebonden. Wel dient de raad daarmee rekening te houden, hetgeen betekent dat dit beleid in de belangenafweging dient te worden betrokken. In de plantoelichting is expliciet aandacht aan voornoemd beleid besteed en is ingegaan op de verhouding van dit beleid tot het gemeentelijke beleid ter zake. Voorts heeft de Kwaliteitscommissie Limburg positief geadviseerd omtrent het bestemmingsplan en is bovendien met de provincie een overeenkomst "Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg inzake de woningbouwlocatie Schadijkerweg-Oost te Meterik" gesloten. Gelet hierop is aannemelijk dat de raad dit beleid op voldoende wijze in de belangenafweging heeft betrokken.

2.4. In hetgeen Bloesem Remedies Nederland heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. Het beroep is ongegrond.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. W.P. van Kooten-Vroegindeweij, ambtenaar van staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Van Kooten-Vroegindeweij

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 november 2011

559.