Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BT8558

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-10-2011
Datum publicatie
19-10-2011
Zaaknummer
201102840/1/H1
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZUT:2011:BR4566, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 1 juli 2008 heeft het college aan de stichting Sité Woondiensten vrijstelling en voorts bouwvergunning verleend voor het oprichten van 83 woningen, een ondergrondse parkeergarage, een medisch centrum en een theatercafé in het gebied 't Lookwartier te Doetinchem.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201102840/1/H1.

Datum uitspraak: 19 oktober 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Carwash De Achterhoek B.V., Autoschade De Achterhoek B.V. en Hadeco Doetinchem B.V., gevestigd te Doetinchem,

appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 26 januari 2011 in zaken nrs. 09/791 en 09/1137 in het geding tussen:

Carwash en anderen

en

het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem.

1. Procesverloop

Bij besluit van 1 juli 2008 heeft het college aan de stichting Sité Woondiensten vrijstelling en voorts bouwvergunning verleend voor het oprichten van 83 woningen, een ondergrondse parkeergarage, een medisch centrum en een theatercafé in het gebied 't Lookwartier te Doetinchem.

Bij besluit van 28 november 2008 heeft het college aan Sité Woondiensten met gebruikmaking van de vrijstelling van 1 juli 2008 bouwvergunning verleend voor het oprichten van in totaal 50 woningen en het aanleggen van een parkeerterrein in dat gebied.

Bij besluit van 8 april 2009 heeft het college het door Carwash en anderen tegen het besluit van 1 juli 2008 gemaakte bezwaar gegrond verklaard en, onder herroeping van dat besluit, opnieuw vrijstelling en voorts bouwvergunning verleend voor het oprichten van 83 woningen, een ondergrondse parkeergarage, een medisch centrum en een theatercafé in het gebied 't Lookwartier te Doetinchem.

Bij besluit van 14 juli 2009 heeft het college het door Carwash en anderen tegen het besluit van 28 november 2008 gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 26 januari 2010 (lees: 2011), verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank de door Carwash en anderen tegen de besluiten van 8 april 2009 en 14 juli 2009 ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben Carwash en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 maart 2011, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 5 april 2011.

Daartoe in de gelegenheid gesteld heeft Sité Woondiensten een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 augustus 2011, waar Carwash en anderen, vertegenwoordigd door H.J. Hoegen Dijkhof, en het college, vertegenwoordigd door ing. H. ten Boom en ing. L. Nieuwenhuis, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting Sité Woondiensten, vertegenwoordigd door mr. J. van Vulpen, advocaat te Utrecht, vergezeld van ing. L.F.A. Theuws, geluidsdeskundige, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het hoger beroep, voor zover ingesteld namens Autoschade De Achterhoek B.V., is ter zitting ingetrokken.

2.2. Carwash en Hadeco betogen dat de rechtbank heeft miskend dat de verleende bouwvergunningen niet in stand kunnen blijven wegens strijd met het bestemmingsplan. Hiertoe voeren zij aan dat inmiddels, in strijd met een door de raad van de gemeente Doetinchem en Sité Woondiensten gedane toezegging, met de uitvoering van de bouwplannen is gestart. Zij stellen dat deze toezegging moet worden geacht deel uit te maken van het bestemmingsplan.

2.2.1. In het door Carwash en Hadeco aangevoerde is geen grond te vinden voor het oordeel dat de rechtbank de bouwplannen ten onrechte in overeenstemming heeft geacht met het thans van kracht zijnde bestemmingsplan "Het Loo 2007", zodat de rechtbank aan het betoog van Carwash en Hadeco met betrekking tot de geluidsbelasting ten gevolge van hun bedrijfsactiviteiten op de voorziene woningen terecht voorbij is gegaan. Carwash en Hadeco beroepen zich op een door de gemeenteraad en Sité Woondiensten tijdens de zitting van de Afdeling op 20 juli 2010, in zaak nr. 200903363/1/R2, gedane toezegging dat niet eerder met de bouw van de woningen zal worden gestart dan op het moment dat zeker is dat het geluidsscherm zal worden gerealiseerd. Deze toezegging maakt evenwel geen deel uit van het bestemmingsplan en kan evenmin geacht worden daarin te zijn opgenomen. Voorts is bij de beantwoording van de vraag of de bouwvergunningen terecht zijn verleend de feitelijke uitvoering van de desbetreffende bouwplannen niet aan de orde. Overigens brengt een redelijke uitleg van de ter zitting van de Afdeling van 20 juli 2010 gedane toezegging met zich dat deze geen betrekking heeft op de op dat moment reeds in aanbouw zijnde woningen.

Ter zitting hebben het college en Sité Woondiensten nogmaals uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de gedane toezegging gestand zal worden gedaan.

Het betoog faalt.

2.3. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. R. van der Spoel, voorzitter, en mr. W. Sorgdrager en mr. N.S.J. Koeman, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M.L. Hanrath, ambtenaar van staat.

w.g. Van der Spoel w.g. Hanrath

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 oktober 2011

392.