Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BT8546

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
12-10-2011
Datum publicatie
19-10-2011
Zaaknummer
201108514/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 18 mei 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Tiel Oost - Hotel Tiel" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201108514/2/R2.

Datum uitspraak: 12 oktober 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Apple Tiel B.V., gevestigd te Tiel,

verzoekster,

en

de raad van de gemeente Tiel,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 18 mei 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Tiel Oost - Hotel Tiel" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft Big Apple bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 augustus 2011, beroep ingesteld. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 augustus 2011, heeft Big Apple de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 12 september 2011, waar Big Apple, vertegenwoordigd door E.A.B. Engbersen AA en bijgestaan door mr. M.A.A. Gockel-Gieskes, advocaat te Zevenaar, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet in de mogelijkheid om het bestaande hotel Tiel uit te breiden met onder meer een casino en een discotheek.

2.3. Big Apple kan zich niet verenigen met het plan, voor zover dit voorziet in de uitbreiding van het bestaande hotel Tiel met onder meer een casino en een discotheek. Hiertoe voert zij onder meer aan dat de raad niet heeft gemotiveerd waarom deze uitbreiding in ruimtelijk opzicht aanvaardbaar is.

2.3.1. Het plan voorziet in het als zodanig bestemmen van de reeds aanwezige voorzieningen als een zwembad, fitnessruimte, schietbaan en binnenspeeltuin. Daarnaast maakt het plan een uitbreiding van de bestaande voorzieningen mogelijk met onder meer een casino en een discotheek.

De raad stelt zich op het standpunt dat voorzieningen als een schietbaan, casino en discotheek ter plaatse planologisch wenselijk zijn en als passend zijn beoordeeld. Een nadere motivering hiervan ontbreekt echter in het besluit. Nu voorzieningen als een casino en een discotheek een ruimtelijke uitstraling kunnen hebben, ligt het naar het oordeel van de voorzitter in de rede dat de raad de wenselijkheid en de passendheid in ruimtelijk opzicht van de in het plan voorziene activiteiten voldoende motiveert. De enkele verwijzing in de plantoelichting naar de "Ruimtelijke onderbouwing ver- en nieuwbouw Hotel Tiel" van 11 mei 2009, die is opgesteld in het kader van de onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening gestarte vrijstellingsprocedure, voldoet in dit verband niet, aangezien ook de in die procedure opgestelde ruimtelijke onderbouwing niet in bedoelde motivering voorziet.

2.3.2. Gelet op het vorenstaande ziet de voorzitter aanleiding om de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen. In verband hiermee behoeven de overige gronden van Big Apple thans geen bespreking.

2.4. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Tiel van 18 mei 2011;

II. veroordeelt de raad van de gemeente Tiel tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Apple Tiel B.V. in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 914,31 (zegge: negenhonderdveertien euro en eenendertig cent), waarvan € 874,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

III. gelast dat de raad van de gemeente Tiel aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Apple Tiel B.V. het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. P. Plambeck, ambtenaar van staat.

w.g. Parkins-de Vin w.g. Plambeck

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 12 oktober 2011

159-677.