Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BR6376

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
23-08-2011
Datum publicatie
31-08-2011
Zaaknummer
201105647/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

penbare zitting gehouden op 23 augustus 2011 om 11:15 uur.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201105647/2/R1.

Datum uitspraak: 23 augustus 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoeker sub 1] en anderen, wonend te Venlo,

2. [verzoeker sub 2], wonend te [woonplaats], gemeente Venlo,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Venlo,

verweerder.

Procesverloop

Openbare zitting gehouden op 23 augustus 2011 om 11:15 uur.

Tegenwoordig:

Staatsraad mr. P.J.J. van Buuren voorzitter (vz.)

ambtenaar van staat: mr. W.P. van Kooten-Vroegindeweij

Verschenen:

De raad, vertegenwoordigd door J.M.G. Vincken en ing. H.C.A. Willems, ambtenaren in dienst van de gemeente.

Het beroep richt zich tegen het besluit van de raad van 30 maart 2011, waarbij het bestemmingsplan "Buitengebied Venlo" is vastgesteld. [verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 1] en anderen hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter

wijst de verzoeken af.

Daartoe overweegt hij het volgende.

Met de verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening is geen spoedeisend belang gemoeid.

Het verzoek van [verzoeker sub 1] en anderen richt zich tegen de voorziene omlegging van de Everlose Beek. Ter zitting is gebleken dat pas in 2013 zal worden begonnen met de werkzaamheden ten behoeve hiervan. Voorts is ter zitting gebleken dat het Waterschap Peel en Maasvallei, die de omlegging zal realiseren, nog moet starten met het overleg ten behoeve van de minnelijke verwerving van de benodigde gronden. Een eventuele onteigeningsprocedure zal derhalve niet op korte termijn in gang worden gezet.

Het verzoek van [verzoeker sub 2] richt zich tegen de aanduiding "specifieke vorm van horeca - persoonsgebonden overgangsrecht" en artikel 39.3, onder b, van de planregels waarin een regeling is opgenomen voor gronden waaraan die aanduiding is toegekend. Het feit dat hangende de beroepsprocedure bij de Afdeling op grond van deze regeling Horeca Maasduinen feesten en partijen mag organiseren, brengt geen feitelijk onomkeerbare situatie met zich. Voorts is van belang dat dit gebruik reeds enkele jaren plaatsvindt. Verder kan, indien het besluit tot vaststelling van het plan op dit punt wordt vernietigd en dit gebruik op grond van het daarna geldende planologische regime niet is toegestaan, tegen dit gebruik handhavend worden opgetreden. De inwerkingtreding van het plan leidt in zoverre evenmin tot een juridisch onomkeerbare situatie.

w.g. Van Buuren w.g. Van Kooten-Vroegindeweij

voorzitter ambtenaar van staat

559.