Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BR5669

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-08-2011
Datum publicatie
24-08-2011
Zaaknummer
201103530/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 31 januari 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Malburgen-Dijkzone Oost" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201103530/1/R2.

Datum uitspraak: 24 augustus 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

De vereniging Drumband D.W.S. (Door Wilskracht Sterk) Arnhem-Zuid (hierna: DWS), gevestigd te Arnhem,

appellante,

en

de raad van de gemeente Arnhem,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 31 januari 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Malburgen-Dijkzone Oost" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft DWS bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 maart 2011, beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 juli 2011, waar DWS, vertegenwoordigd door [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door mr. A.G.A.M. Meijers, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het plan strekt ertoe nieuwbouwwoningen mogelijk te maken ten noorden van de Veerpolderstraat te Arnhem.

2.2. DWS kan zich niet verenigen met de in het plan voorziene woningen. Zij vreest dat door klachten van bewoners van de nieuwbouwwoningen vanwege geluidsoverlast de activiteiten in het clubhuis zullen worden beperkt of beëindigd. DWS gebruikt het clubhuis voor de eigen verenigingsactiviteiten en verhuurt dit daarnaast aan derden voor onder meer feesten en partijen, om de exploitatiekosten van het clubhuis te dekken.

2.2.1. Het amusementsorkest van DWS ontplooit haar activiteiten in het clubhuis op het perceel [locatie], ten zuiden van het plangebied.

2.2.2. Op de plankaart behorende bij het bestemmingsplan "Malburgen - Midden" is weergegeven dat aan het perceel [locatie] onder meer de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" is toegekend.

Ingevolge artikel 2.2, onder 2.2.1, van de planvoorschriften van het bestemmingsplan "Malburgen - Midden", voor zover hier relevant, zijn de als "Maatschappelijke doeleinden" aangewezen gronden bestemd voor cultuur, alsmede ondergeschikte horeca, die uitsluitend is toegestaan indien ten dienste van de doeleinden bepaald in dit artikel.

2.2.3. De Afdeling stelt vast dat de verenigingsactiviteiten van DWS op grond van de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" zijn toegestaan. De raad heeft het geluid vanwege de verenigingsactiviteiten bezien bij de voorbereiding van het plan voor zover dit voorziet in woningen nabij de Barbeetstraat en de Visserslaan en heeft de verenigingsactiviteiten passend geacht in een woongebied. Gezien voorts de afstand van ongeveer 85 meter tussen de voorziene woningen en het perceel van DWS, heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de in het plan voorziene woningen geen belemmering voor de toegestane verenigingsactiviteiten van DWS zullen vormen. DWS heeft dit ter zitting ook niet betwist. De raad heeft bij de voorbereiding van het plan de verhuur van het clubhuis aan derden voor feesten en partijen niet als belang in de afweging behoeven te betrekken, nu, zoals DWS ter zitting heeft bevestigd, dit gebruik niet is toegestaan op grond van de bestemming "Maatschappelijke doeleinden". De lange voorgeschiedenis met betrekking tot de huisvesting van DWS, zoals ter zitting is toegelicht, maakt dit niet anders.

2.2.4. In hetgeen DWS heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

Het beroep is ongegrond.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. M. Vogel-Carprieaux, ambtenaar van staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Vogel-Carprieaux

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 augustus 2011

458-677.