Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BR5170

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-08-2011
Datum publicatie
17-08-2011
Zaaknummer
201105272/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 3 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Zandwinning" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201105272/2/R1.

Datum uitspraak: 11 augustus 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekster], gevestigd te Hasselt, gemeente Zwartewaterland,

en

de raad van de gemeente Zwartewaterland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 3 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Zandwinning" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [verzoekster] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 mei 2011, beroep ingesteld.

Bij deze brief heeft [verzoekster] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 2 augustus 2011, waar [verzoekster], vertegenwoordigd door mr. A. Oldengarm, advocaat te Zwolle, en de raad, vertegenwoordigd door A.M. Gemmeke, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting [belanghebbende], vertegenwoordigd door mr. M.B.W. Litjens, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van een multifunctionele ontgronding in de Polder Mastenbroek bij Hasselt. In dit gebied zal een diepe plas van 66 hectare komen en 23 hectare land met een landschappelijke inrichting, bestaand uit oevers en natuur. Het plan voorziet voorts in een werkeiland van 7,4 hectare, waar het zand wordt verwerkt en geclassificeerd. De winning van zand zal in verschillende fases gebeuren. De tijdsplanning hiervoor is afhankelijk van de exploitatie van de zandwinning, momenteel wordt er uitgegaan van een periode van 20 jaar.

2.3. [verzoekster] is eigenaar van een perceel gelegen aan de noordzijde van het plangebied, waarop in het plan een klein deel van het werkeiland is voorzien. [verzoekster] stelt dat een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden ten behoeve van de ontgronding waardoor een onomkeerbare situatie en, vanwege de mogelijke geohydrologische effecten van het plan, schade aan haar perceel zal ontstaan.

2.4. Ter zitting heeft de raad onweersproken toegelicht dat conform het bij het plan behorende 'inrichtingsplan zandwinning' zal worden begonnen met de aanleg van natuur aan de oostzijde van het plangebied en de ontsluiting van het voorziene werkeiland. Deze eerste fase van de uitvoering van het plan zal minimaal een jaar in beslag nemen en in deze fase zal geen onomkeerbare situatie ontstaan. De aanleg van natuur en de ontsluitingsweg hebben geen geohydrologische gevolgen, zodat in deze fase nog niet hoeft te worden gevreesd voor schade aan het perceel van [verzoekster]. Voorts heeft de raad ter zitting onweersproken toegelicht dat de boerderijen aan de oostzijde van het plan niet zullen worden gesloopt en dat pas aan de oprichting van het voorziene werkeiland zal worden begonnen indien alle gronden, inclusief die waarvan [verzoekster] eigenaar is, zijn verworven. Gelet hierop heeft [verzoekster] geen spoedeisend belang bij haar verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening. Er bestaat derhalve aanleiding dit verzoek af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J. Schaaf, ambtenaar van staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Schaaf

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 augustus 2011

523.