Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BR3191

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-07-2011
Datum publicatie
27-07-2011
Zaaknummer
201105489/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 31 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan

"Roerdelta fase 1" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201105489/2/R1

Datum uitspraak: 19 juli 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekster], gevestigd te Herten, gemeente Roermond,

en

de raad van de gemeente Roermond,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 31 maart 2011 heeft de raad het bestemmingsplan

"Roerdelta fase 1" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoekster] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 mei 2011, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 mei 2011, heeft [verzoekster] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 6 juli 2011, waar [verzoekster], vertegenwoordigd door mr. H.M.J.G. Neelis, werkzaam bij Neelis omgevingsrecht juristen, en de raad, vertegenwoordigd drs. mr. M.G.G. van Nisselroij, advocaat te Venlo, en vertegenwoordigd door mr. B.J.H.T. Heesakkers, R. Gerardts en F. Boonen, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Tevens is Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij B.V., vertegenwoordigd door mr. H.H.B. Lamers, advocaat te Maastricht, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet in de herontwikkeling van een voormalig industrieterrein tot een binnenstedelijke woonwijk met werk-, recreatie-, en cultuurmogelijkheden.

2.3. [verzoekster] is eigenaar van een perceel in het deelgebied Bisschop Lindanussingel Noord en beoogt met haar verzoek onomkeerbare gevolgen van de inwerkingtreding van het plan te voorkomen.

2.3.1. Ter zitting hebben de raad en Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij B.V., die de ontwikkelaar is van het plangebied, te kennen gegeven dat het deelgebied Bisschop Lindanussingel Noord eerst in 2014 bouwrijp zal worden gemaakt. Tussen 2015 en 2017 zal het gebied vervolgens woonrijp worden gemaakt. De raad heeft ter zitting te kennen gegeven dat nog geen omgevingsvergunningen voor bouwen in dit deelgebied zijn aangevraagd.

Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij B.V. heeft ter zitting onder de hierna te noemen voorwaarde toegezegd dat zij tot de Afdeling uitspraak heeft gedaan op het beroep geen omgevingsvergunning voor bouwen zal aanvragen voor het deelgebied Bisschop Lindanussingel Noord en/of het in eigendom van [verzoekster] behorende terrein. Deze elkaar deels overlappende gebieden zijn gemarkeerd op de bij deze uitspraak behorende kaart. Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij B.V. heeft aan de toezegging de voorwaarde gekoppeld dat [verzoekster] een zelfde toezegging doet. Ter zitting heeft ook [verzoekster] toegezegd dat zij voor het gemarkeerde gebied geen omgevingsvergunning voor bouwen zal aanvragen tot de Afdeling uitspraak heeft gedaan op het beroep.

Gelet op het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat een spoedeisend belang tot het treffen van een voorlopige voorziening ontbreekt. De voorzitter gaat er overigens van uit dat indien hangende de bodemprocedure desondanks een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen voor het deelgebied Bisschop Lindanussingel Noord en/of het in eigendom van [verzoekster] behorende terrein zoals gemarkeerd op de bij de uitspraak behorende kaart wordt ingediend, de raad partijen hiervan op de hoogte zal stellen.

2.4. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. P.A. Melse, ambtenaar van staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Melse

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 juli 2011

191-675.

<HR>

Plankaart