Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BR2317

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
20-07-2011
Datum publicatie
20-07-2011
Zaaknummer
201011436/1/H2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 december 2009 heeft het hoofd het verzoek van [appellante] verlof te verlenen voor haar [dochter] om de school gedurende zeven schooldagen niet te bezoeken wegens vakantie afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201011436/1/H2.

Datum uitspraak: 20 juli 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellante], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 20 oktober 2010 in zaak nr. 10/108 in het geding tussen:

[appellante]

en

het hoofd, directeur van de Christelijke school voor VMBO Sprengeloo (hierna: het hoofd).

1. Procesverloop

Bij besluit van 4 december 2009 heeft het hoofd het verzoek van [appellante] verlof te verlenen voor haar [dochter] om de school gedurende zeven schooldagen niet te bezoeken wegens vakantie afgewezen.

Bij besluit van 13 januari 2010 heeft het hoofd het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 20 oktober 2010, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het door [appellante] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 13 januari 2010 vernietigd en bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellante] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 29 november 2010, hoger beroep ingesteld.

Het hoofd heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 juni 2011, waar [appellante] in persoon en bijgestaan door mr. J.V.M. de Jong, advocaat te Apeldoorn, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 11, aanhef en onder f, van de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) zijn de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtige is, zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, indien de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.

Ingevolge artikel 13a, eerste lid, kan een beroep op vrijstelling wegens vakantie van de jongere, bedoeld in artikel 11, onder f, slechts worden gedaan indien het hoofd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen verlof heeft verleend dat de jongere voor de duur van het verlof de school onderscheidenlijk de instelling niet bezoekt.

2.2. Bij besluit van 13 januari 2010 heeft het hoofd de afwijzing van het verzoek om verlof van [appellante] gehandhaafd. Die afwijzing was gestoeld op de grond dat niet is aangetoond dat de specifieke aard van het beroep van haar partner, zijnde advocaat, een belemmering vormt voor vakantie tijdens de reguliere schoolvakanties.

2.3. Omdat het hoofd in strijd met artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht heeft nagelaten om [appellante] voorafgaand aan het nemen van het besluit van 13 januari 2010 te horen, heeft de rechtbank dit besluit vernietigd. De rechtbank heeft vervolgens de rechtsgevolgen in stand gelaten en daartoe overwogen dat het begrip 'specifieke aard van het beroep' in artikel 11 van de Leerplichtwet restrictief moet worden uitgelegd. Daarbij moet, aldus de rechtbank, volgens de wetsgeschiedenis worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode een vakantie op te nemen. De rechtbank stelt vast dat van zodanige werkzaamheden geen sprake is. Voorts is de rechtbank van oordeel dat [appellante] niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aard van het beroep van haar partner het onmogelijk maakt om in de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Volgens de rechtbank kon het hoofd het verzoek in redelijkheid afwijzen.

2.4. [appellante] betoogt dat de rechtbank de specifieke aard van het beroep van zelfstandig advocaat heeft miskend, door te overwegen dat niet valt in te zien dat zij de bedrijfsvoering niet zodanig kan afstemmen dat zij met haar gezin in de reguliere vakanties op vakantie kan gaan. Daarbij heeft de rechtbank volgens haar ten onrechte niet meegewogen dat haar echtgenoot kantoor aan huis houdt, waardoor het regelen van vervanging wordt bemoeilijkt.

2.4.1. De echtgenoot van [appellante] een eenmans advocatenpraktijk, waarbij [appellante] als administratief medewerkster werkzaam is. De specifieke aard van het beroep van zelfstandig advocaat brengt niet zonder meer mee dat het onmogelijk is om in de schoolvakanties verlof op te nemen. Dat de praktijk een doorgaande en doorlopende is, maakt niet dat [appellante] en haar echtgenoot in het geheel niet in staat zijn om gedurende de schoolvakanties met hun kinderen op vakantie te gaan. Dat, zoals [appellante] stelt, de cliënten van de praktijk hechten aan de behandeling door een vertrouwde advocaat, in de vakantieperioden minder vervangers beschikbaar zijn en de praktijk aan huis wordt gehouden, maakt het mogelijkerwijs minder eenvoudig om passende voorzieningen te treffen. Maar [appellante] heeft niet aannemelijk gemaakt dat het, gezien de specifieke aard van het eenmans advocatenkantoor dat haar echtgenoot aan huis houdt, slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties met hun dochter op vakantie te gaan.

Gelet hierop is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat het hoofd in redelijkheid het verzoek heeft kunnen afwijzen, omdat niet valt in te zien dat [appellante] vanwege de specifieke aard van het beroep van haar partner de bedrijfsvoering niet zodanig kan organiseren dat zij met haar gezin in de reguliere vakanties op vakantie kan gaan.

Het betoog faalt.

2.4.2. Voor zover [appellante] betoogt dat in het licht van veranderde maatschappelijke ontwikkelingen niet meer kan worden vastgehouden aan de restrictieve uitleg van het begrip 'specifieke aard van het beroep', die de wetgever blijkens de wetsgeschiedenis bij het totstandbrengen van artikel 11, aanhef en onder f, van de Leerplichtwet voor ogen stond, kan dit niet leiden tot het daarmee beoogde doel. Immers, de door haar voorgestane ruimere uitleg van dat begrip maakt niet dat eraan voorbij kan worden gegaan dat zij, zoals hiervoor is overwogen, niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij met haar gezin slechts buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan.

2.5. [appellante] betoogt voorts nog tevergeefs dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat niet van belang is dat het hoofd in het schooljaar 2008/2009 onder gelijke omstandigheden haar verzoek tot verlof buiten de reguliere vakanties door het hoofd mondeling heeft ingewilligd. De omstandigheid dat een in een eerder schooljaar verleend verlof maakt niet dat het hoofd ook in het onderhavige schooljaar gehouden was om toestemming te verlenen, temeer nu [appellante] er niet van mocht uitgaan dat het verlof ook nu zou worden verleend, omdat het hoofd aan haar had medegedeeld het verzoek nog in beraad te hebben. Het betoog faalt.

2.6. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. J.H. van Kreveld, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.M. van Meurs-Heuvel, ambtenaar van staat.

w.g. Van Kreveld w.g. Van Meurs-Heuvel

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 20 juli 2011

47-705.