Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BR0550

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
27-06-2011
Datum publicatie
06-07-2011
Zaaknummer
201009330/5/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 3 juni 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "ARDO" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201009330/5/R3.

Datum uitspraak: 27 juni 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoeker sub 1], wonend te Zundert,

2. [verzoeker sub 2], wonend te Zundert,

3. [verzoeker sub 3], wonend te Zundert,

en

de raad van de gemeente Zundert,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 3 juni 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "ARDO" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 3] en [belanghebbende] bij brieven, bij de Raad van State ingekomen op 23 september 2010, beroep ingesteld.

Bij brieven, bij de Raad van State ingekomen op 29 april 2011, hebben [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 3] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 8 juni 2011, waar [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 3], allen vertegenwoordigd door mr. F. van Oostveen, werkzaam bij Achmea Rechtsbijstand, en de raad, vertegenwoordigd door A.J.A. Nicia en M.O.W. Simons, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting de besloten vennootschap Ardo B.V. (hierna: Ardo), vertegenwoordigd door R.M. Teunissen en R. ten Cate, bijgestaan door mr. R.Th.J. van 't Zelfde, advocaat te Breda, verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan maakt de bouw van een vrieshuis met een goot- en bouwhoogte van 30 m, respectievelijk 35 m, en een oppervlakte van 6.500 m² mogelijk op het perceel Industrieweg 9-11 te Zundert. Beoogd is te voorzien in uitbreidingsmogelijkheden voor Ardo, producent en verpakker van vriesverse waren, die op dit perceel is gevestigd.

2.3. De voorzitter verwacht dat [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 3] niet als belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bij het bestreden besluit kunnen worden aangemerkt, nu zij, gelet op de afstand tussen de dichtstbijzijnde woning en de perceelsgrens van Ardo van meer dan 280 m, niet of nauwelijks zicht zullen hebben op het vrieshuis.

Voorts is voorzien in een afdoende ontsluiting van het vrieshuis en is niet aannemelijk gemaakt dat het plan, anders dan [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 3] betogen, zal leiden tot een toename van verkeersbewegingen langs hun woningen aan de Wernhoutseweg. Nu door het plan de bedrijfsvoering van Ardo verder wordt gecentreerd op deze locatie en Ardo derhalve minder of geen gebruik meer zal maken van diverse bedrijfslocaties, is naar het oordeel van de voorzitter aannemelijk dat het plan zal leiden tot een vermindering van het aantal transportbewegingen. Anders dan verzoekers betogen, is de aanleg van de nieuwe rondweg niet noodzakelijk voor de ontsluiting van het vrieshuis en is een mogelijke ontsluiting langs hun percelen in dit plan niet aan de orde. Gelet hierop verwacht de voorzitter dat de beroepen van [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 3] niet-ontvankelijk zullen worden verklaard.

2.4. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R. Kegge, ambtenaar van staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Kegge

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 27 juni 2011

459-653.