Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BQ6813

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-06-2011
Datum publicatie
01-06-2011
Zaaknummer
201012591/1/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 11 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Boterhuispolder" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201012591/1/R1.

Datum uitspraak: 1 juni 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Leiderdorp,

en

de raad van de gemeente Leiderdorp,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 11 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Boterhuispolder" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 22 december 2010, beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 mei 2011, waar de raad, vertegenwoordigd door mr. J.W. Edinga en ing. M.A. Hendriks, beiden werkzaam bij de gemeente, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het beroep richt zich tegen het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Natuur en landschap" en de aanduidingen "specifieke vorm van bedrijf - handelsbedrijf in bloemen en planten", "sierteelt" en "bouwvlak" voor het perceel [locatie].

[appellant] stelt dat op de verbeelding ten onrechte diverse gebouwen waarvoor een vergunning is verleend niet binnen een bouwvlak zijn gebracht. Voorts stelt [appellant] dat de aanduiding "sierteelt" op de verbeelding onjuist is geplaatst en bieden de bouwvlakken in het plan ten onrechte geen ruimte voor uitbreiding van zijn bedrijf, hetgeen onder het voorheen geldende bestemmingsplan wel mogelijk was.

2.1.1. De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat ten gevolge van een verkeerde interpretatie van de zienswijze van [appellant] de aanduiding "sierteelt" en de aanduidingen "bouwvlak" voor het perceel [locatie] onjuist in het plan zijn opgenomen. De raad heeft in zijn verweerschrift aangegeven deze omissies in een partiële herziening van het plan te zullen repareren. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat hiermee aan de bezwaren van [appellant] tegemoet wordt gekomen.

2.2. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Natuur en landschap" en de aanduidingen "specifieke vorm van bedrijf - handelsbedrijf in bloemen en planten", "sierteelt" en "bouwvlak" voor het perceel [locatie], is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht te worden vernietigd.

2.3. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Leiderdorp van 11 oktober 2010, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Natuur en landschap" en de aanduidingen "specifieke vorm van bedrijf - handelsbedrijf in bloemen en planten", "sierteelt" en "bouwvlak" voor het perceel [locatie];

III. gelast dat de raad van de gemeente Leiderdorp aan [appellant] het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. J. Schaaf, ambtenaar van staat.

w.g. Parkins-de Vin w.g. Schaaf

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 juni 2011

523.