Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BQ6778

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-05-2011
Datum publicatie
01-06-2011
Zaaknummer
201102543/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 2 december 2010 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Oostvaarderswold" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201102543/2/R2.

Datum uitspraak: 24 mei 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoekster sub 1], gevestigd te Zeewolde,

2. [verzoeker sub 2A] en [verzoekster sub 2B], wonend te Zeewolde,

3. [verzoekster sub 3] en anderen, gevestigd te Zeewolde,

4. [verzoeker sub 4], wonend te Zeewolde,

5. [verzoeker sub 5A en [verzoekster sub 5B], wonend te Zeewolde,

verzoekers,

en

provinciale staten van Flevoland,

verweerders.

1. Procesverloop

Bij besluit van 2 december 2010 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Oostvaarderswold" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekster sub 1] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 maart 2011, [verzoekers sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 maart 2011, [verzoekster sub 3] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 maart 2011, [verzoeker sub 4] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 maart 2011, en [verzoekers sub 5] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 maart 2011, beroep ingesteld. Bij onderscheiden brieven, alle bij de Raad van State ingekomen op 1 maart 2011, hebben [verzoekster sub 1], [verzoekers sub 2], [verzoekster sub 3], [verzoeker sub 4] en [verzoekers sub 5] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 12 mei 2011, waar [verzoekster sub 1], vertegenwoordigd door [gemachtigde], [verzoekers sub 2], [verzoekster sub 3], vertegenwoordigd door [gemachtigden], [verzoeker sub 4] en [verzoekers sub 5], allen bijgestaan door mr. J.T. Fuller, advocaat te Zwolle, en provinciale staten, vertegenwoordigd door drs. ing. J. van der Perk, J.P. van Damme, beiden werkzaam bij de provincie, en bijgestaan door mr. B.P.M. Ravels, advocaat te Breda, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Met dit plan wordt de aanleg van een robuuste ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, het zogenoemde Oostvaarderswold, mogelijk gemaakt.

2.3. [verzoekster sub 1], [verzoekers sub 2], [verzoekster sub 3], [verzoeker sub 4] en [verzoekers sub 5], beogen met hun verzoek om voorlopige voorziening onomkeerbare gevolgen van de inwerkingtreding van het plan te voorkomen. In dit verband voeren zij onder meer aan dat hun agrarische bedrijfsvoering, door de inrichting van de in het plan begrepen gronden met natuur, wordt beperkt en dat de uitvoerbaarheid van het plan niet is verzekerd.

2.4. Ter zitting hebben provinciale staten verklaard dat op de gronden die bij [verzoekster sub 1], [verzoekers sub 2], [verzoekster sub 3], [verzoeker sub 4] en [verzoekers sub 5] in eigendom of gebruik zijn geen werkzaamheden zullen plaatsvinden ter uitvoering van het plan voordat het plan rechtens onaantastbaar is. In de tussentijd kunnen [verzoekster sub 1], [verzoekers sub 2], [verzoekster sub 3], [verzoeker sub 4] en [verzoekers sub 5] hun agrarische bedrijfsvoering, in ieder geval op grond van het overgangsrecht van het plan, voortzetten.

Niet gebleken is voorts dat de werkzaamheden die provinciale staten voornemens zijn te verrichten op andere gronden in het plangebied in dit opzicht beperkingen met zich mee brengen. De door [verzoekster sub 1] en [verzoekers sub 5] nog naar voren gebrachte beperkingen in verband met aanhouding van een subsidieaanvraag en het niet in behandeling nemen van bouwaanvragen, vloeien, naar ter zitting door provinciale staten is toegelicht en onbestreden is gebleven, niet voort uit de inwerkingtreding van het plan.

Onder deze omstandigheden heeft het in werking treden van het plan geen onomkeerbare gevolgen voordat in de bodemzaak zal zijn beslist. [verzoekster sub 1], [verzoekers sub 2], [verzoekster sub 3], [verzoeker sub 4] en [verzoekers sub 5] hebben daarom geen spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening.

2.5. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.A. Binnema, ambtenaar van staat.

w.g. Parkins-de Vin w.g. Binnema

Voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 mei 2011

589.