Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BQ0269

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-04-2011
Datum publicatie
06-04-2011
Zaaknummer
201011757/9/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 december 2010, hebben de gemeente, de raad en het college beroep ingesteld tegen het besluit van provinciale staten van 8 oktober 2010 tot vaststelling van het inpassingsplan "Provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2011/108 met annotatie van A.G.A. Nijmeijer
NJB 2011, 881
M en R 2011/111 met annotatie van Phon van den Biesen
BR 2011/108 met annotatie van W.J. Bosma en R.L. de Graaff
Omgevingsvergunning in de praktijk 2012/4765
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201011757/9/R1.

Datum uitspraak: 1 april 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) in het geding tussen:

de gemeente Kerkrade en de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade,

appellanten,

en

provinciale staten van Limburg,

verweerders.

1. Procesverloop

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 december 2010, hebben de gemeente, de raad en het college beroep ingesteld tegen het besluit van provinciale staten van 8 oktober 2010 tot vaststelling van het inpassingsplan "Provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg".

Provinciale staten hebben een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

2. Overwegingen

2.1. Op deze zaak is de Crisis- en herstelwet (hierna: de Chw) van toepassing.

Ingevolge artikel 1.4 van de Chw kan in afwijking van artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan geen beroep instellen tegen een besluit, indien dat besluit niet is gericht tot die rechtspersoon of tot een orgaan van die rechtspersoon, onderscheidenlijk tot dat bestuursorgaan of tot de rechtspersoon waartoe dat bestuursorgaan behoort.

2.2. Vaststaat dat de gemeente een niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon is die krachtens publiekrecht is ingesteld. Tevens staat vast dat de raad en het college niet tot de centrale overheid behorende bestuursorganen zijn. Nu het vaststellingsbesluit van 8 oktober 2010 niet een tot de gemeente, de raad en/of het college is gericht besluit is, kunnen zij tegen dit besluit geen beroep instellen.

2.3. Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. H.J.C. van Geel, ambtenaar van staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Van Geel

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 april 2011

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht).

- Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze uitspraak te worden gedaan.

- In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is gebaseerd.

- Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen gebeurt dan uitsluitend over het verzet.

125-209.