Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BP9577

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-03-2011
Datum publicatie
30-03-2011
Zaaknummer
201009508/1/H2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 24 september 2009 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer van zijn dochter naar de Praktijkschool in Apeldoorn over het schooljaar 2008-2009 afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
WVO Commentaar en Jurisprudentie 2011/280
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201009508/1/H2.

Datum uitspraak: 30 maart 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 8 september 2010 in zaak nr. 10/254 in het geding tussen:

[appellant]

en

het college van burgemeester en wethouders van Epe.

1. Procesverloop

Bij besluit van 24 september 2009 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer van zijn dochter naar de Praktijkschool in Apeldoorn over het schooljaar 2008-2009 afgewezen.

Bij besluit van 7 januari 2010 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 8 september 2010, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 oktober 2010, hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting aan de orde gesteld op 16 maart 2011.

Partijen zijn niet verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, verstrekt, ten behoeve van het schoolbezoek, het college aan ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerkosten. De gemeenteraad stelt daartoe een nadere regeling vast, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Ingevolge artikel 5, zesde lid, van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Epe 2003 (hierna: de Verordening), wordt, indien een vervoersvoorziening wordt toegekend, deze getroffen:

a. met ingang van het nieuwe schooljaar indien de aanvraag voor 1 juni is ingediend;

b. met ingang van de door de ouders verzochte datum als het een aanvraag gedurende het schooljaar betreft, met dien verstande dat de datum waarop de vergoeding wordt toegewezen niet ligt voor de datum van ontvangst van de aanvraag door het college.

Ingevolge artikel 28 kan het college in bijzondere gevallen ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan de permanente commissie van leerlingenzorg, de commissie voor de begeleiding, de regionale verwijzingscommissie of andere deskundigen.

2.2. Aan het besluit van 24 september 2009, zoals gehandhaafd bij besluit op bezwaar van 7 januari 2010, heeft het college ten grondslag gelegd dat [appellant] zijn aanvraag na afloop van het schooljaar 2008-2009 heeft ingediend, dat ingevolge artikel 5, zesde lid, aanhef en onder b, van de Verordening een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer niet met terugwerkende kracht kan worden verstrekt en dat geen aanleiding bestaat voor toepassing van de hardheidsclausule, als bedoeld in artikel 28 van de Verordening. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank vastgesteld dat [appellant] niet betwist dat hij zijn aanvraag te laat heeft ingediend. De rechtbank heeft voorts geoordeeld dat het college in redelijkheid heeft kunnen weigeren de hardheidsclausule toe te passen.

2.3. [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college ten onrechte de hardheidsclausule niet heeft toegepast, omdat de oorzaak van de indiening van zijn aanvraag na afloop van het schooljaar 2008-2009 is gelegen in de omstandigheid dat de gemeente Epe hem onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd.

2.3.1. Met juistheid heeft de rechtbank overwogen dat het op de weg lag van [appellant] om zich tijdig op de hoogte te (laten) stellen over het tijdstip waarop een aanvraag om vergoeding van vervoerskosten moet zijn ingediend om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. [appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij op dat punt onjuist is geïnformeerd. De rechtbank is voorts, gelet op hetgeen [appellant] heeft aangevoerd, terecht tot de slotsom gekomen dat het college in redelijkheid heeft kunnen weigeren de hardheidsclausule toe te passen aangezien zich geen bijzondere omstandigheden voordeden die noopten tot het buitentoepassing laten van de bepalingen van de Verordening.

Het betoog faalt.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.M. van Meurs-Heuvel, ambtenaar van staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Van Meurs-Heuvel

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 30 maart 2011

47-616.