Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BP6343

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
02-03-2011
Datum publicatie
02-03-2011
Zaaknummer
201006600/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 22 april 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Zutphensestraat 319" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201006600/1/R2.

Datum uitspraak: 2 maart 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Wenum Wiesel, gemeente Apeldoorn, en anderen (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant]),

en

de raad van de gemeente Apeldoorn,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 22 april 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Zutphensestraat 319" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 juli 2010, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 6 augustus 2010.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 januari 2011, waar [appellant], bijgestaan door mr. A.A. Robbers, advocaat te Apeldoorn, en de raad, vertegenwoordigd door mr. W.L. Weskamp en drs. M. Tulk, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Tevens is de gemeente Voorst, vertegenwoordigd door S. van 't Slot, verschenen. Voorts is Bredenoord Exploitatiemaatschappij B.V., vertegenwoordigd door L.F.J. Wiggers en E.H. Keurhorst, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bedrijventerrein van Bredenoord aan de Zutphensestraat te Apeldoorn mogelijk. Tevens is in de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone voorzien.

2.2. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) kan door een belanghebbende bij de Afdeling beroep worden ingesteld tegen een besluit als het aan de orde zijnde.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, dient een natuurlijk persoon een voldoende objectief en actueel, eigen, persoonlijk belang te hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit.

2.3. [appellant] is eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Voorst, Sectie R, nummer 95. Hij keert zich tegen de aanduiding "ecologische verbindingszone" die is gelegd op het plandeel met de bestemming "Water". De in dit plan voorziene ecologische verbindingszone is maximaal tien meter breed. Ter zitting is gebleken dat de afstand van het perceel van [appellant] tot het plandeel met de aanduiding "ecologische verbindingszone" ongeveer 450 meter bedraagt. De ruimtelijke uitstraling van de ecologische verbindingszone moet, gezien de afstand van ongeveer 450 meter en het feit dat op het plandeel geen bouwwerken mogen worden opgericht, gering worden geacht. Verder heeft [appellant] niet aannemelijk gemaakt dat, ondanks deze afstand, het plandeel in de weg staat aan een eventuele toekomstige bedrijfsmatige invulling van zijn perceel. Gelet op het bovenstaande is de Afdeling van oordeel dat de afstand in dit geval te groot is om een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang te kunnen aannemen.

2.4. De conclusie is dat [appellant] geen belanghebbende is bij het bestreden besluit zodat hij daartegen ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro, geen beroep kan instellen. Het beroep is derhalve niet-ontvankelijk.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.C. Kranenburg, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P.J.A.M. Broekman, ambtenaar van staat.

w.g. Kranenburg w.g. Broekman

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 maart 2011

12-683.